Skolebesøg

Udgivet af Sara

Klubbens muligheder

  • Med i idrætsundervisningen i en periode: På vores hjemmeside kidsvolley.net kan I finde ideer til lektionsplanlægning for alle klassetrin. Med disse undervisningsplaner vil I nemt kunne gå direkte ind og undervise i idrætstimerne. Men husk altid at have idrætslærerene med i planlægningen, da det vil give det bedste samarbejde
  • Skolestævner: På skolevolley.dk kan I finde en færdig manual, der nemt guider jer igennem, hvordan I skal afvikle et Kids- eller Teenvolley skolestævne
  • Valgfag: På nogle skoler er der oprettet valgfag, hvor boldspil eller volleyball bliver udbudt. Her vil det være oplagt at komme og undervise i Teenvolley. På kidsvolley.net under skole og forening ligger der færdige lektionsplaner til Teen 1 + 2. I kan også finde ideer til øvelser på uvolley.dk
  • I frikvarterne: I kan finde ideer til volleylege og småspil i frikvarterne på kidsvolley.net under skole og forening- muligheder “Den Åbne Skole”
  • Skolernes Motionsdag: Lav et Kidsvolley event på skolen. Det kan være et skolestævne i hallen (ca. 160 elever) eller udendørs, hvor I kan låne udendørsbaner af Volleyball Danmark. Det kan også være småspil og lege i skolegården
  • Projektopgaven: I kan evt. tilbyde eleverne at komme på besøg i jeres forening. Her kan I snakke med dem om emner som – trænerrollen, foreningsorganisation, frivillighed, elite/bredde. Vi har lavet nogel spørgsmål til debat på kidsvolley.net under skole og forening – muligheder i “Den Åbne Skole”
  • Samarbejde med junioridrætsledere og Skolesport: På nogle skoler har man Skolesport hvor skolens store elever (junioridrætsledere) underviser de yngere elever. Her kan I tilbyde at stå for undervisningen sammen med junioridrætslederne. I kan også tilbyde junioridrætslederne at komme i praktik i jeres forening, hvor de kan være hjælpetrænere for klubbens kidsvolleyhold.
  • SFO eller Klub: Tag på besøg i skolens SFO eller klub med lege og småspil. Hvis I vil være ude, kan I låne et udendørsnet af Volleyball Danmark

Konkrete hjælpeværktøjer

Hvis I ønsker et samarbejde med skolerne er her et brev, som I kan bruge. Det er meningen, at I bare skal slette og rette i brevet så det passer med det, som I ønsker at tilbyde skolernePå vores hjememside kan I finde meget mere om samarbejdet mellem skole og forening


På skolevolley kan I finde alt omkring hvordan I laver en skoleturnering

På uvolley vil I kunne finde I kunne finde ideer til øvelser. Her ligger også lektionsplaner under- skolevolley

Previous Udnyt lokalområdet
Next Afhold skolestævner
Kategorier: