Frivillige

Udgivet af Sara

Vores klubber er afhængige af frivillige. Frivillige er nerven til at få tingene til at spille sammen. Desværre hænger frivillige ikke på træerne, og derfor er der flere ting, der er vigtige at have sig for øje i klubbens arbejde med frivillige. 
Vi vil på denne side komme nærmere ind på forskellige muligheder for at rekruttere frivillige, tydliggøre hvad der kan gøres for at skabe rammer omkring den frivillige, som gør det lækkert at være en del af klubmiljøet. For det er faktisk det, som det handler om – at gøre det lækkert! Alt for tit tager vi for givet at alle dem, der træner hold, rydder op i boldrummet, laver tjanseliste, laver stævnelister, arrangerer sociale events, bestiller bolde/net og tusinde flere opgaver egentlig gør det, fordi de synes det er sjovt. Realiteten er bare at selve opgaven i sig selv ikke er nok, men at der skal anerkendelse, ros og opmærksomhed omkring den frivillige for at vedkomne fortsætter arbejdet. Dette er derfor en OPFORDRING – gør det lækkert for jeres frivillige at være i netop jeres klub. Så er det nemmere at rekruttere og fastholde frivillige.

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE

Uden frivillige, ingen klub – så enkelt kan det næsten udtrykkes. Frivillige er den største og vigtigste ressource. Derfor er fastholdelse og rekruttering af de frivillige en primær opgave for de fleste klubber. 
I følge DIF viser undersøgelser, at de idrætsforeninger, der arbejder systematisk med rekruttering og fastholdelse og har en plan for opgaver og udførelse, også har lettere ved at finde frivillige – og også fastholde dem. 

TRÆNERE

Trænerne er helt centrale for klubbens eksistens. Det er dem der tilrettelægger og gennemfører tusindevis af timer i hallen. Der findes et hav af forskellige typer af trænere. Det er forskelligt, hvad der motiverer den enkelte, men helt grundlæggende er det vigtigt for alle, at de føler sig set og hørt uanset ambitionsniveau, viden og faglighed.

Der er rigtig mange bolde i luften, som man skal jonglere med som træner. Vi har derfor forsøgt at give en række hjælpeværktøjer som kan forenkle nogle af de mange opgaver.

HOLDLEDERE

Holdledere kan være med til at aflast træneren. Ofte kommer træneren til at lave rigtig mange andre ting end blot det at stå i hallen og træne spillere. Disse mange andre opgaver kan sagtens uddeligeres til fx en holdleder, der tager sig af alt det praktiske OMKRING holdet. Det er en kæmpe aflastning for træneren og en mindre opgave end selve træningen for holdelederen.
Holdlederne får gennem sine opgaver en rigtig god indsigt i holdet og er med i samsapillet mellem spillerne og trænerne. Der skal naturligvis være en klar og tydlig forventningsafstemmning mellem træneren og holdelderen

BESTYRELSEN

Bestyrelsen er de usynlige bagmænd og dem som er med til at skabe rammerne for klubberne. Bestyrelsen er med til at sætte dagsordenen i klubben og er dem, som tegner foreningen udaftil. 

Next Aktivitetspulje
Kategorier: