Fastholdelse af børn og unge

Udgivet af Sara

Børn og unge er en gruppe der har mange muligheder, derfor er det en god ide at se på hvordan vi kan knytte dem tæt til klubben;

Få forældrene med på ”projektet”! Få dem med på hvad det er for en klub, hold, sportsgren deres børn har valgt – stil gerne krav. Brug de forældre der alligevel er i hallen. Lad dem trille bolde, tælle point, rydde op i boldrummet, hente vand, pumpe bolde, m.m. Husk på jo mere du kan få forældrene involveret i klubben, des mere opbakning har børn og unge i forhold til deres sport.

Kvalitet og engagement i træning. Der er slet ingen tvivl om at hvis unge møder et miljø hvor de har mulighed for at udvikle sig og trænere der er engagerede, så er der en god chance for at beholde dem i sporten. Trænerne behøver ikke at være dygtige volleyballspillere selv, viser de engagement og er ærlige omkring deres måske manglende volleyviden, er der intet i vejen for at de kan skabe rigtig gode rammer for spillerne.

Der er få idrætter hvor drenge og piger kan træne sammen, både som børn, unge og voksne. Det kan helt sikkert give god mening at lave træninger/hold hvor piger og drenge kan få lov at være og træne sammen. 

Fakta:

I alle sportsgrene er der et frafald i ungdomsårene – faktisk er der i snit 25 % af aktive unge der falder fra i løbet af teenageårene.

Hvorfor?

Klubformænd:

• Fordi de er pressede på tid pga. af stigende lektiemængde, erhvervsarbejde, fester m.v.

• Fordi faciliteterne er for dårlige

• Fordi de er blevet ”trætte af aktiviteten”

Udøverne:

• Manglende progression i træningen

• Fællesskabet smuldrede

• Tidspres pga. af lektier i overgangen til ungdomsuddannelse…

Der er m.a.o. forskel på hvad ”vi” tror, er grunden til de unge stopper og på de grunde som de unge selv kommer med!Links:

Træn
10 bud
Previous Sociale arrangementer
Next Kodeks
Kategorier: