Rekruttering af spillere

Udgivet af Sara

Ingen medlemmer ingen klub! En volleyballklub er en foranderlig størrelse, og der vil altid være et naturligt flow ind og ud af klubben. Nogle gange går det den rigtige vej og vi bliver flere medlemmer, men desværre går det også den modsatte vej. Det store spørgsmål er hvordan vi, eller om vi kan, styre udviklingen, altså sikre os at vi har en ”sund” klub, med et stabilt eller stigende medlemstal.

Vi skal naturligvis gøre alt hvad vi kan for at beholde de medlemmer vi har nu, men det er ret sandsynligt at vi også er nød til at bruge energi på at finde nye medlemmer.

Nye medlemmer = ny energi!

Når vi skal ud og rekruttere nye spillere, skal vi som klub naturligvis se lidt på hvilken klub vi er og om vi vil mere af det samme, eller om vi vil prøve nye veje. Er vi en motionsklub med udelukkende seniorspillere, er vi en klub udelukkende med ungdom, osv. Uanset hvad det er man ”leder” efter, giver nye medlemmer ofte lidt mere arbejde, men heldigvis også ny energi! Erfaringen viser at klubber ofte oplever at får man noget nyt f.eks. oprettet et bedstevolleyhold, er der også mulighed for en række positive bieffekter. Ældre der ikke længere er på arbejdsmarkedet har ofte mere tid til f.eks. at gå ind i bestyrelsesarbejde, stå i bod til det næste ungdomsstævne, osv. Omvendt kan et nyt kidshold give energi i form af forældre der bliver trænere, m.m. Nye spillere uanset alder og evner er ”ringe i vandet”, nye muligheder for f.eks. sponsorer, trænere, bestyrelsesarbejde – så kom i gang!

Skolesamarbejde

Skolerne er en vigtig samarbejdespartner, når vi snakker rekruttering af spillere. Der kan være mange forskellige måder at samarbejde med skolerne på. Skolestævnerne er helt sikkert en af  de bedste måder at reklamere for Kids- og Teenvolley. Her har vi flere eksempler på, at der er kommet mange nye spillere til klubberne rundt omkring i Danmark.

Kidsvolley er efterhånden en naturlig integreret del af idrætsundervisningen i skolerne. Det der dog mangler i forhold til at fortælle eleverne, at kidsvolley rent faktisk er noget man kan gå til, er klubbens synlighed. Derfor er det en rigtig god ide at tilbyde et lille kidsvolleyforløb på den lokale skole. DEsuden kan det være en ide at være med til at arrangere et kidsvolleystævne og meget gerne møde op på dagen og vis klubben frem. På den måde kan I dels sørge for at der er kvalitet i den kidsvolleyundervisning derfinder sted og dels får eleverne et “ansigt” på klubben. Hav en folder med hvor eleverne bliver oplyst om sporten, klubben, trænigstider, trænere m.m. 

Synlighed

På verdensplan er volleyball en meget populær sport, fakstisk den næststørste sportsgren i verden! I Danmark er volleyball ikke helt så populært og der er sjældent tv-dækning af vores sport. Derfor ligger der et godt stykke arbejde i at synliggøre volleyball. 

Klubbens ansigt udadtil vil ofte være klubbens hjemmeside eller en facebookgruppe. Derfor er det vigtigt at disse er opdateret mht kontaktinfo m.m. 

En anden form for synlighed kan være klub t-shirts, der er en fin måde at fortælle omverdenen at der findes en volleyballklub i jeres by.

Familier med børn

De voksne der har små eller mellemstore børn, kan være meget svære at aktivere. Familiehold, altså hold hvor voksne og børn træner sammen, kan være en ide. Dette har man haft succes med i flere andre idrætsgrene.

Internt i klubben

Alle i klubben kan bidrage med stort og småt i forhold til indsatsen med at få flere spillere til klubben. Der kan nedsættes små ad.hoc grupper, man kan på de enkelte hold gøre en indsats og hver enkel spiller kan også være med til at gøre en forskel.

Next Hjælp hinanden
Kategorier: