Fastholdelse af frivillige

Udgivet af Sara

De frivillige er det bærende element i langt de fleste klubber. Derfor skal de plejes! I fastholdelsen af de frivillige er det nemlig centralt, at de frivillige føler sig som en del af klubben. Følgende punkter giver bud på, hvilke områder man som klub kan arbejde med for at sikre et godt udgangspunkt for at fastholde de frivillige:

Den gode ledelse 
Tænk over at I som klub fungerer som leder for de frivillige. Det vil sige, at I skal påtage jer ansvaret for deres trivsel. 

Klare og definerede opgaver
Giv de frivillige en klar definition af opgavernes karakter. Hvad er målet med opgaverne? Hvem hjælper vi? Giv gerne flere områder at vælge imellem. Tænk på, at de frivilliges ønsker til opgaver kan forandre sig år efter år og det er derfor vigtigt at tage højde for det, hvis man ønsker at fastholde dem. 

Udviklingsmuligheder 
Der skal være plads til, at den enkelte frivillige kan udvikle sig inden for klubbens rammer. F.eks. blive leder for andre frivillige, få nye ansvars- eller arbejdsområder, få mulighed for selv at stå for nye projekter, føre idéer ud i livet osv., 

Socialt samvær
Som frivillig er det vigtigt at kunne identificere sig med de andre frivillige og have et fælles mål. Kaffe, kage og frugt til møderne kan gøre en stor forskel. Afhold f.eks. arrangementer af både faglig og social karakter såsom oplæg med relevans, fællesspisning, fælles ture til f.eks. en volleyballkamp, i teatret eller lign. 

Anerkendelse
Synliggør at der er opbakning fra klubbens side til de frivillige ved f.eks. at sende motiverende mails engang imellem, møde op ude til aktiviteterne og lign. 
Vis – ved at være til stede også pr. mail eller telefon – at deres arbejde værdsættes og at klubben følger deres indsats. 
En metode kan også være at skrive artikler om de frivilliges arbejde på klubbens hjemmeside eller lave opslag på Facebook med “tak for hjælpen”. 

Der er brug for netop dig
Som frivillig skal man med det samme kunne mærke, at der et brug og behov for én. Det at mærke, at nogle får gavn af ens hjælp gør en stor forskel. Som frivillig skal man kunne mærke, at man er med til at gøre en forskel. 

Roskilde Volleyball Klub har som et klududviklingstiltag udarbejdet en politik for fastholdelse og rekruttering af frivillige.
Læs mere og få inspiration i deres folder.
 
Previous Værktøjer til, at hjælpe klubbens trænere
Next Rekrutteringsaktiviteter
Kategorier: