Gode råd

Udgivet af Sara

At de bliver set som hele mennesker – der er andet end volleyball i verdenen! Tal til hinanden og vær interesseret i hvem du spiller med eller træner. Nysgerrighed er en god medicin mod frafald. At spørge ind til hvordan udøverne har det uden for banen, har mange positive effekter. Husk at spillerne også har et liv uden for hallen. Husk at skole, gymnasiet og uddannelse altid går forud for sporten – så hjælp spillerne med at planlægge deres tid.

Klubben og trænerene sørger for at rammerne omkring træning, omklædning, kamp, transport, sociale arrangementer m.m. er sådan at alle føler sig velkomne – alle er vigtige!

Ærlige trænere og ledere – du behøver ikke at være verdens bedste volleyballtræner, det er derimod vigtigt at du er ærlig og tør indrømme dine fejl/mangler. Brug dem på holdet/ i klubben der er resursestærke, udnyt hinandens styrker og giv hinanden forskellige roller på holdet!

Vær opmærksom at spillerne på et hold kan have forskellige grunde til at gå til volleyball – forventningsafstemning! Hold et møde og få kortlagt hvad de enkelte spillere har af behov og resurser. Lav fælles målsætning for holdet – hvad vil vi sammen og hvordan kommer vi derhen? Når der er forventningsafstemt er det i orden at stille krav til at aftaler overholdes.

Er I få i klubben/på holdet/årgangen så forsøg at finde samarbejdspartnere. Find andre hvor det giver mening at lave samtræning/holdfællesskab/fælles arrangementer, m.m.

Skab rammer hvor der er plads til forskellighed. Nogle vil gerne træne 4 x ugen, andre prioritere anderledes og kan kun komme 1 x ugen. Hvis vi vil have at mange skal spille volleyball – begynder det lige her! Lav sammen nogle rammer for hvad er ok på holdet! Men husk at disse regler jo kan betyde at nogen stopper, med mindre der er taget hensyn til alle.

Progression – alle der går volleyball har et ønske om at blive bedre (i større eller mindre grad naturligvis) det er derfor meget vigtigt at skabe et rum hvor der er fokus på udvikling. Lær spillerne at gøre sig umage! Sved på panden er super vigtigt og giver for det meste glade spillere, men prioriter også tidspunkter i træningen hvor der er fokus på fordybelse. Giv spillerne små opgaver hvor de selv skal ”på banen” i forhold til at finde løsninger på taktik og teknik. Skills – det er fedt at KUNNE noget!

Husk vi alle lærer forskelligt, der er mange veje til målet – derfor skal træningen også gerne være varieret. Husk på at leg ofte er en god vej! Husk på at konkurrence motiverer mange, men at det også kan flytte fokus!

Traditioner – skab dem! Børn og unge er ligesom os andre, de er glade for traditioner! Det kan både være til træningerne i form af holdøvelser (dem som holdet elsker) kamp/trænings-råb/sange m.m. Det kan være årlige træningsweekender med overnatninger / fastelavenstræninger udklædt m.m. I det hele taget kan aktiviteter ”ud af huset” dvs. aktiviteter der lidt anderledes end den normale træning, kan have positiv effekt for spillere, trænere og ledere. Mixturnering, tur til elitevent, fællesspisning, m.m.

Skab et miljø hvor det er ok at fejle – som træner gå foran og stå ved dine fejl. Fejl er en naturlig del af processen i at prøve nyt og blive bedre.

Verden ændrer sig, men gælder det også vores sport? ”Forandring fryder” vær ikke bange for at gå nye veje. Tænk kreativt og udnyt omgivelserne – kan vi bruge trapperne, omklædnings- og boldrummet, p-pladsen m.m. Udnyt hinandens resurser – måske er der en af spillerne, en forælder eller andet der har en spidskompetence der vil kunnevære sjov eller spændende at prøve.

Previous Kodeks
Kategorier: