Medlemmerne lytter ikke!!

Udgivet af Sara

Gennem vores mange møder i de klubber, der har deltaget i medlemsundersøgelsen, er vi ofte stødt på bestyrelser og klubledere, der synes, at de informerer og informerer – men medlemmerne lytter ikke.

Det er muligt de ikke gør, men sandhenden er måske snarere, at kommunikationen i klubben ikke fungerer helt optimalt.

Kommuniker smart

Med ‘kommuniker smart’ mener vi kommuniker det, der giver mening for medlemmerne, hvor det giver mening for medlemmerne.

Alt for ofte er kommunikationen efter devisen ‘one size fits all’. Men det kan godt være at samme budskab skal kommunikeres forskelligt alt efter målgruppen. Det kan også være, at at forskellige målgrupper skal have forskellige oplysninger og nyheder.

Til gengæld har klubberne i langt de fleste tilfælde en direkte vej til en smartere kommunikation med medlemmerne, som de ikke benytter i dag.

Alle medlemmer følger med i, hvad der sker i deres holds kommunikation. Nogen benytter Facebook eller Holdsport, mens andre benytter mails eller andet. Uanset hvordan holdene kommunikerer internt, er deres foretrukne medie, klubbens oplagte vej til kommunikation.

Læs her hvordan du kommer i gang med en kommunikationsplan, der helt sikkert virker. Husk at læse det hele, ellers kan det gå galt.

Det er dig der har interessen i, at dit budskab kommer ud

De mest benyttede kommunikationsveje, vi hører om klubberne benytter, er gennem mails fra et eller andet administrationssystem, og så en fælles klub Facebook side.

Mange af os mener, at hvis vi har fortalt noget en gang, så er der ikke mere at gøre ved det. Vi støder på stor irritation over, at medlemmerne ikke følger med på de officielle klubsider og ikke svarer på mails fra klubben.

I reklamebranchen ved man, at et budskab skal gentages til man ikke orker at høre budskabet mere – og så skal det gentages lige så mange gange mere.

I klubkommunikation skal der naturligvis findes en balance, men vi tror på at en kommunikationsperson, kan være guld værd for en klub.

Vi er ikke et hak bedre selv

Der er nok ikke mange af os, der kan sige os fri for at kommunikere dårligt i visse sammenhænge. Vi synes bare altid at VORES sag er den vigtigste, så den skal alle andre involvere sig i. Vi har nok alle sammen ladet en mail med spørgsmål ligge for senere helt at glemme at svare. Vi har nok også ladet en mail “glide” ned igennem maillisten, fordi vi kunne se, hvor den kom fra. Og har vi ikke alle sammen lært hvilken knap vi skal trykke på på telefonen, så det ikke lyder som om vi afviser et opkald?

Hvis vi er interesseret i budskabet, der bliver fortalt, læser, lytter og svarer vi. Hvis budskabet alene er i afsenderens interesse, falder vores interesse for at involvere os og svare – det er helt almindeligt menneskeligt.

Derfor – gør kommunikationen nærværende, og få dit budskab ud

Det handler altså om, at skrive om det, der interesserer medlemmerne.

Gør du det jævnligt, så medlemmerne er vant til, at der kommer historier fra livet i klubben, så kan du også godt tillade dig, ind imellem at bede om en hjælpende hånd. Det er langt bedre end at der fyger beskeder rundt om, at medlemmerne skal træde til og hjælpe i aller sidste øjeblik.

Hvis du har brug for ideer til, hvilke historier, der kan fortælles om dagligdagen i din klub, som har interesse for medlemmerne, kan du kigge med her.

Previous Den svære start i klubben
Next Lav en tiltrækkende hjemmeside
Kategorier: