Actioncards

Udgivet af Sara

Action Cards er en måde, hvorpå man kort og præcist får defineret opgaver, der skal løses af frivillige. Når man laver Action cards er det centralt at man skære opgaverne ud i meget små og overskuelige dele. 
For at lave brugbare Action Cards kræver det i første omgang at klubben får defineret deres opgaver. En ide til processen kunne være, at man lave en temaaften hvor bestyrelse, spillere og forældre mødes. Her laver man brainstorm på alle opgaver. Herefter arbejder en mindre styregruppe med at få de forskellige opgaver beskrevet. Det tager lidt tid til at starte med, men er et værktøj som gør det nemmere at synliggøre og derved “sælge” opgaverne i klubben.

Det er opgaver som:

forældremøde action card2
 • Skolestævne afvikling
 • Forældremøder
 • Sparring til trænere
 • Kørsel
 • Stævne oversigt
 • Hjemmeside
 • Julefest
 • Afslutningsfest
 • Kurser
 • Børneattester
 • Søge haltider
 • Kontingenter
Previous Rekrutteringsaktiviteter
Next Frivilligeansvarlig
Kategorier: