Træningsplan

Udgivet af Sara

En forberedt træner er altid en god start på at gennemføre en god træning. Som træner bør du have en plan med hvad træningen skal indeholde og hvad du ønsker at spillerne skal have lært, når træningen er færdig. Der er selvfølgelig forskel på hvor deltaljeret en plan man kan lave, i forhold til om man træner kids, ungdom eller senior. Træningsplanen er et af træneres bedste redskaber til at lave en god træning. I selve træningsituationen er man oftest optaget af at fascilitere øvelser og give feedback og dermed er tiden knap til at planlægge den næste øvelse. Derfor kan man planlægge træningen inden start med øvelsesbeskrivelser, formål med øvelsen og evt. ting man skal huske at spørge om eller sige i forklaringen af aktiviteten. 
Det vigtigste i en træningsplan er, at du ikke skal bruge energi på at planlægge den næste øvelse, så du kan være fuldt fokuseret på at give feedback til spillerne og være mentalt til stede under træningen. Detaljeringsgraden og opbyggelsen af træningsplanen skal være op til den enkelte træner og nedenstående kan du hente nogle eksempler på hvordan en træningsplan kan se ud. For nogle af de meget rutinerede trænere behøver planen ikke være nedskrevet, der kan det være nok med en tænkt plan. Som kidstræner er det ikke altid man ved, hvor mange børn der kommer til træning og så kan en meget detaljeret plan være svær at udføre, hvis der ikke er taget højde for, at antallet af spillere kan variere meget fra træning til træning.
De fleste trænere oplever at træningen sjældent går præcis som man havde planlagt, enten fordi der er et andet antal spillere end forventet, øvelserne fungerer anderledes end forventet osv., men planen frigiver alligevel noget energi, der gør det nemmere at overskue situationer, hvor noget ikke fungerer efter hensigten i praksis, fordi den giver ro i de andre dele af træningen.

Opbygning af træningen
Opbygningen af træningen er vigtig for hvordan den samlede oplevelse af træningen ender med at være. Isoleret set kan alle øvelser og spil på papiret være gode, men i den forkerte sammensætning kan de falde fra hinanden. Dette punkt afhænger meget af hvad spillerne kommer til træning for, da tidshorisonten af en teknisk øvelse ikke kan være for lang, hvis spillerne i bund og grund bare ønsker at få motion og hygge sig.
Det du som træner skal være opmærksom på, i forhold til opbygningen af træningen, er forholdet mellem mængden af isolerede, simple og lav-aktivitets øvelser vs mere komplekse øvelser/spil med flere aktioner, samt hvilket træningsfokus øvelsen indeholder. Det kan også oversættes til; hvor meget står spillerne stille og gentager en bevægelse vs hvor meget aktivitet og hvor mange forskellige aktioner er der i øvelsen.
Helt generelt kan det være en fordel at træningsplanen skifter i mellem disse typer af øvelser, således at en lav-aktivitets teknisk øvelse efterfølges af en højaktivitets øvelse. Det kan føles som lang tid at træne teknik i 30 minutter af gangen og hvis der ikke er variation, kan de færreste holde fokus igennem hele øvelsen.

Download eksempel på træningsplan af en skoleklasse i beachvolleyundervisning her.
På www.uvolley.dk kan du finde flere eksempler på lektionsplaner eller inspiration til øvelser i kids, teen og ungdomsvolley.

Previous Spilhjulet
Next Vis-Forklar-Vis
Kategorier: