Videoanalyse

Videoanalyse er et mere og mere brugt redskab i volleyball træningen. Det giver mulighed for at spillerne kan se sig selv og det er med til at facilitere udviklingen af et område i spillet. Det kan være svært at mærke præcis hvordan ens krop bevæger sig, eller huske en hele Læs mere…

Spilhjulet

Spilhjulet er en hjælp til at lave øvelser og spil.Det giver et overblik over hvilke parametre man kan skrue på, for at tilpasse et spil til nogle spillere eller måske designe en øvelse fra bunden. I midten er den færdige aktivitet. Rundt om er de parametre man kan skrue på, for Læs mere…

Træningsplan

En forberedt træner er altid en god start på at gennemføre en god træning. Som træner bør du have en plan med hvad træningen skal indeholde og hvad du ønsker at spillerne skal have lært, når træningen er færdig. Der er selvfølgelig forskel på hvor deltaljeret en plan man kan Læs mere…

Vis-Forklar-Vis

En dygtig træner sagde engang “Don’t tell me, show me”. Spilleres forståelse af en bevægelse, øvelse eller aktion øges markant, hvis du følger denne træners råd. At se noget med ejne øjne giver en generel forståelse af det du som træner ønsker at kommunikere. Når du viser det og efterfølgende Læs mere…

Årsplan

I starten af en sæson kan det være en god idé at lave en årsplan. En årsplan beskriver de overordnede emner til træning og hvor lang en periode disse emner trænes. Årsplanen kan også indeholde kampe, sociale arrangementer, ture osv.Årsplanen er en hjælp til træneren, men kan også være et Læs mere…

Coaching

oaching er en metode, der kan bruges som et feedback redskab. Den grundlæggende idé i coaching er at stille spørgsmål, så spilleren selv finder svarene. Gennem de rigtige spørgsmål kan træneren stimulere en refleksion i spilleren, hvor spilleren bliver mere bevidst om hvorfor resultatet af færdigheden bliver som det gør. Eksempel: En Læs mere…

Feedback

Feedback er et vigtigt reskab for at spillerne kan udvikle sig og en effektfuld måde at skabe og opretholde en ønsket træningskultur. Den gode træning indeholder feedback fra træneren til spilleren og fra spillerne til træneren. Feedback er et af det vigtigste redskaber i udviklingen af spillernes færdigheder. Feedback er egentlig et Læs mere…

Holddisciplin

Træneren har et vigtigt ansvar i at sikre en sund disciplin på sit hold.Som træner er man med til at skabe kulturen og normerne på et hold (læs mere i afsnittet ovenfor om “træneren som kulturel leder”) og dette ansvar må man være bevidst om for at sikre den sunde Læs mere…

Træneren som kulturel leder

Børn og unge har brug for faste rammer, hvor de ved, hvordan de skal agere. Kulturen i en klub og på et hold er hele tiden foranderlig og det er de involverede personer, der fastsætter den. Nogle personer har større indflydelse på kulturen en andre, og her er træneren en af dem Læs mere…