Frivillige

Vores klubber er afhængige af frivillige. Frivillige er nerven til at få tingene til at spille sammen. Desværre hænger frivillige ikke på træerne, og derfor er der flere ting, der er vigtige at have sig for øje i klubbens arbejde med frivillige. Vi vil på denne side komme nærmere ind på Læs mere…

Aktivitetspulje

Du har som frivillig eller forening mulighed for at søge en række midler eller puljer ved din kommune. Disse puljer eller midler støtter som oftest projekter, aktiviteter og arrangementer, der understøtter, udvikler eller fastholder det frivillige arbejde. Der lægges som oftest vægt på, at inititiverne er nyskabende på en eller flere Læs mere…

Årshjul

Enhver idrætsforening eller klub løser et hav af forskellige opgaver, der tilsammen skal sikre den daglige drift samt indfrielse af nye mål. Dette indebærer en mængde rutiner og opgaver, der skal varetages, hvis klubben skal fungere tilfredsstillende. En årsplan kan her fungere som en grundplan for klubbens arbejde, idet en årsplan er et Læs mere…

Administrationsværktøjer

Holdsport Der findes efterhånden en del administrationsværktøjer, der forsøger at gøre livet med at drive en klub, lidt lettere. De tre mest udbredte er Conventus, Klubmodul og Holdsport. Hvad er Holdsport? Holdsport er Danmarks største online system til at administrere og koordinere sportsklubber, hold og foreninger. Holdsport er et intranet for Læs mere…

Hvad laver en holdleder

Tilmelding til stævner Oprette stævner og aktiviteter i holdets kalender/på holdsport/på klubmodul/på excel ark  Sørge for at spillerne melder ind på stævner Organisering af kørsel Sociale events for holdet Bindelede til bestyrelse fx i forbindelse med kontingentindkrævning

Honorering af frivillige

Som klub er det ikke sikkert at der er penge til, at aflønne trænere og frivillige med decideret løn, men mindre kan også gøre det, da anerkendelsen ofte er det vigtigste. Her er en liste med ideer til, hvordan I, som klub, kan vise jeres begejstring for de frivilliges indsats. Læs mere…

Værktøjer til, at hjælpe klubbens trænere

Bestyrelsen kan for at imødekomme eventuelle samarbejdsvansklighederne med trænerne f.eks. udarbejde samarbejdsaftaler med trænerne i klubben. Samarbejdsaftalerne skal ikke ses som en kontrakt mellem bestyrelsen og den enkelte træner, men snarere som en rettesnor for eller stillingsbeskrivelse af, hvad bestyrelsen forventer at træneren skal leve op til. En samarbejdsaftale kan medvirke til, Læs mere…

Fastholdelse af frivillige

De frivillige er det bærende element i langt de fleste klubber. Derfor skal de plejes! I fastholdelsen af de frivillige er det nemlig centralt, at de frivillige føler sig som en del af klubben. Følgende punkter giver bud på, hvilke områder man som klub kan arbejde med for at sikre Læs mere…

Rekrutteringsaktiviteter

Konkrete aktiviteter Korte og præcise opgavebeskrivelse – actioncards SPØRG – forvent ikke at folk selv kommer Hvad får man ud af at være frivillig i din klub? Arrangementer Forældreaftener Hyggemiddag for interesserede frivillige PR – aktivteter Brochure til uddeling Brug lokalmedier til gode historier om frivillige i din klub Bannere Læs mere…

Actioncards

Action Cards er en måde, hvorpå man kort og præcist får defineret opgaver, der skal løses af frivillige. Når man laver Action cards er det centralt at man skære opgaverne ud i meget små og overskuelige dele. For at lave brugbare Action Cards kræver det i første omgang at klubben får Læs mere…