Fastholdelse af spillere

Passer din klubs aktiviteter med de behov og ønsker som medlemmerne har – hvem bestemmer, hvad der skal ske i klubben, bestyrelsen eller medlemmerne? Er klubben en fast størrelse eller er den dynamisk og tør ændre i aktiviteter og kultur? Vi skal som volleyballklubber rumme mange forskellige individer, der alle Læs mere…

Links

Her har vi samlet nogle links med ideer og gode råd til klubber, spillere og ledere der gerne vil have lidt inspiration i forhold til emnet fastholdelse af spillere og generel klubudvikling.

Camps

Lav en camp for klubbens spillere over en weekend. På campen skal der spilles/trænes en masse volley, men også opgaver som at lave mad og underholdning og små konkurrencer kan være på programmet. Lad trænerne finder et tidspunkt hvor alle kan være med. Det kan være med eller uden overnating. Læs mere…

Sociale arrangementer

For at skabe en fælles identitet i klubben, kan det være en god ide, at begynde nogle traditioner. Et fast årgligt arrangement er en god mulighed for, at klubbens spillere og trænere kan mødes på tværs og deres respektive hold.Det kan overvejes at lave interne fester/arrangementer for trænere og hold Læs mere…

Fastholdelse af børn og unge

Børn og unge er en gruppe der har mange muligheder, derfor er det en god ide at se på hvordan vi kan knytte dem tæt til klubben; Få forældrene med på ”projektet”! Få dem med på hvad det er for en klub, hold, sportsgren deres børn har valgt – stil Læs mere…

Kodeks

Hvis vi vil beholde de medlemmer vi har i klubben, er det rigtig vigtigt at vi er enige om hvordan vi vil behandle hinanden. Lav et KODEKS for hvordan vi taler sammen og behandler hinanden! Husk at de som leder, forældre, medspiller og træner skal gå foran som det gode Læs mere…

Gode råd

At de bliver set som hele mennesker – der er andet end volleyball i verdenen! Tal til hinanden og vær interesseret i hvem du spiller med eller træner. Nysgerrighed er en god medicin mod frafald. At spørge ind til hvordan udøverne har det uden for banen, har mange positive effekter. Læs mere…