En god velkomst er starten på et langt bekendtskab

Vi kender alle sammen fornemmelsen af, at føle sig lidt alene. Det der med at dukke op et nyt sted, man ikke rigtigt kender, hvor der er andre mennesker, der kender hinanden, som ikke decideret holder en udenfor, men som heller ikke gør sig anstrengelse for at byde en fremmede velkommen indenfor.

Omvendt så kender vi nok også alle sammen den dejlige fornemmelse, hvor nogen kommer os i møde, giver en varm hånd til modtagelse, så vi føler at andre virkeligt gerne vil være sammen os.

Vi har været rundt i mange klubber i Danmark, og lang de fleste er enige om, at det at byde velkommen gennem personlig kontakt, hen ad vejen er blevet erstattet af beskeder på f.eks. hjemmesider, mails, Facebook og sms om at man kan møde op der og der, hvor nogen vil være klar til at tage imod. Vi ved også at det ofte sker at denne besked ikke er gået videre til f.eks. holdets træner, og så står man der lidt og træder sig over tæerne, samtidigt med at træneren bliver lidt halvirriteret - dels over ikke at have besked og dels over at der nu kommer endnu en, der måske ødelægger træningen, fordi vedkommende først skal lære at spille. Det er ikke en god start. Kort sagt er vi sikre på, at alle kan gøre sig lidt mere umage med, at få nye medlemmer til, at føle sig velkommen, og få en god start i klubben, og dermed have større chance for, at nye medlemmer bliver i klubben, simpelthen bare fordi der er dejligt at komme.

Herunder kommer vi med nogen ideer til hvordan klubben med små midler, og en lille indsats, kan gøre starten i jeres klub til en dejlig oplevelse.

Udarbejd en velkomstpolitik

Udarbejd en velkomstpolitik

En velkomstpolitik kan være et nedskrevet dokument, som alle klubbens ledere og medlemmer naturligvis skal kende, hvor det er beskrevet hvordan man tager imod nye medlemmer. Det kan både være spillere, ledere og trænere. Der er ingen tvivl om at måden man bliver taget imod har en kæmpe betydning for hvordan et bekendtskab vil/kan udvikle sig.

En velkomstpolitik skal naturligvis tilpasses den enkelte klub, men der er ganske almindelige menneskelige dyder, der aldrig går af mode. 

Som eksempel på en hjælp til en god velkomst er her i højre side VLI's velkomstfolder, som benyttes til at invitere nye medlemmer til klubben, på en måde, så der ikke er meget tvivl om, klubben gerne vil nye medlemmer, og nye medlemmer kan læse, hvad klubben tilbyder. Herud over tilbyder klubben at man kan få kontakt til en ambassadør, som vil hjælpe nye spillere godt ind i klubben.

Der er også et eksempel på en intern politik, ligeledes fra VLI, som beskriver hvordan klubben ønsker at sine ledere og trænere skal agere ift. at byde nye spillere og frivillige velkomne.
 
Velkomst til nye spillere

VLI rekr folder 2016


Intern velkomstpolitik

VLI intern politik for nye spillere


Få styr på hjemmesidenFå styr på hjemmesiden

Få styr på klubbens hjemmeside. Vi ser rigtigt mange hjemmesider, hvor sidste nyhed er et par år gammel, træningstiderne er fra sidste år, det er rigtigt svært at finde det hold, der passer til en og det er rigtigt svært at finde en kontaktperson. Enkelte steder er siderne så indforstået, så der bare står "vi ses i hallen" - det giver lidt udfordring når man kommer til klubben første gang.

Sørg for, at hjemmesiden er klar og tydelig. Der er ikke så mange der søger nyheder på hjemmesider mere, så det er helt fint bare at lade siden indeholde praktiske oplysninger, men sørg for at der er de rigtige opdaterede oplysninger. 


Welcome U AmbassadørWelcome U Ambassadør

Der er ikke noget så dejligt som personlig kontakt. En der kender forholdene i klubben, og som hjælper nye spillere og frivillige på plads.

Vi anbefaler at klubben har en kontaktperson - eller ambassadør om man vil - som kender klubben og ved hvordan klubben gerne vil have at et nyt medlem behandles ift. hvilket hold vedkommende skal placeres på hvilke ledere, der skal informeres, og som husker at følge op på det nye medlem for, at finde ud af om vedkommende er placeret rigtigt, eller om klubben skal foretage sig noget for, at gøre tingene bedre.

Det skal fremgå tydeligt hvem der er kontaktpersonen/ambassadøren, og det skal være let at få fat på personen.

Her er et par eksempler på hvordan det kan gøres. Øverst fra Enghaves velkomstfolder, hvor der er en beskrivelse af den person man skal tale med. Det giver en meget fin personlig tilgang til klubkontakten. I eksemplet er teksten på engelsk, hvilket udelukkende skyldes at det er sakset fra en velkomstfolder til internationale studerende.

Nederst er Lyngby-Gladsaxes hjemmeside forside, hvor man ikke er spor i tvivl om hvordan man kommer i kontakt med en ambassadør fra klubben. Ikke så mange dikkedarer.

 
Fra Enghaves velkomstfolder

enghave

Lyngby-Gladsaxe hjemmeside

lgv forside


Personlig kontaktPersonlig kontakt

Personlig kontakt er god kontakt. Med de mange elektroniske muligheder, der findes i dag, er vi i højere og højere grad gået over til, at kommunikere på medier som mail og sms, ligesom alt information nu hentes på en hjemmeside. Det betyder ofte at hele processen fra et nyt medlem kontakter klubben, til det nye medlem står nede i hallen, er foregået uden direkte kontakt med vedkommende. Naturligvis vil dette i mange tilfælde være en ok løsning, men vi ved også at det ind imellem går galt, fordi f.eks. træneren ikke lige havde fået læst sine beskeder og derfor ikke vidste at der kom en ny spiller, og derfor blev lidt irriteret da den nye spiller pludseligt stod der foran ham/hende.

En måde at byde nye spillere velkomne på på holdet, kan være ved på forhånd at have udpeget holdambassadører, som står klar til at tale med "den nye" og er klar til at spille med "den nye". Det kan f.eks. bare være de første tre træninger, indtil tingene begynder at køre af sig selv.

Det er altså bare lettere at forventningsafstemme gennem personlig kontakt - det være sig udad såvel som indad i klubben. 


Følg op på nye medlemmerFølg op på de nye medlemmer

Husk at vende tilbage til nye medlemmer, og også meget gerne den leder i klubben, der har mest kontakt til vedkommende for at høre om alt går som forventet. Måske er der pludseligt for mange på holdet, så træneren har svært ved at håndtere situationen. Måske er den nye spiller blevet fejlplaceret, og der skal findes en ny løsning. Det er da også helt oplagt at spørge de forældre, der hjælper om de syntes det er sjovt det de laver, eller om klubben skal ind og ændre på nogen ting.


ALLE er velkomneALLE er velkomne

Hvis klubben har en politik om at ALLE er velkomne, så er det vigtigt at alle i klubben er klar over det. At ALLE er velkomne betyder ikke nødvendigvis at alle passer ind over alt. Et område der ofte kan gå galt, er indplacering af spillere på de rigtige hold. Klubben må gøre op med sig selv om den kan rumme ALLE, også dem der ikke har trænet i andre klubber i mange år, før de dukker i din klub.

Det nytter ikke at der på hjemmesiden står at der plads til alle, og så kommer de nye medlemmer ned til en træner, som bestemt ikke har lyst til at have nybegyndere med på holdet. Det er nok et sikkert tabt medlem.

Videoen herunder illustrerer meget godt budskabet om, at byde ordentligt velkommen.

Credits

Volleyball Danmark logo   

Volleypedia er udviklet, og drevet, af Volleyball Danmark, Bredde- og Udviklingsafdeling.

Gengivelse af materialet er kun tilladt, som uddrag, og med kreditering til Volleyball Danmark.

 

Medbestemmelse

Husk at vi meget gerne vil have ideer og input til indholdet i Volleypedia. Dermed kan alle være med til at bestemme udviklingen af opslagsværket.
Du kan læse mere på siden DELTAG I UDVIKLINGEN.

Ideer og kommentarer kan stiles til Niels Kliim