Personlig kontakt

Personlig kontakt er god kontakt. Med de mange elektroniske muligheder, der findes i dag, er vi i højere og højere grad gået over til, at kommunikere på medier som mail og sms, ligesom alt information nu hentes på en hjemmeside. Det betyder ofte at hele processen fra et nyt medlem kontakter klubben, til det nye medlem står nede i hallen, er foregået uden direkte kontakt med vedkommende. Naturligvis vil dette i mange tilfælde være en ok løsning, men vi ved også at det ind imellem går galt, fordi f.eks. træneren ikke lige havde fået læst sine beskeder og derfor ikke vidste at der kom en ny spiller, og derfor blev lidt irriteret da den nye spiller pludseligt stod der foran ham/hende.

En måde at byde nye spillere velkomne på på holdet, kan være ved på forhånd at have udpeget holdambassadører, som står klar til at tale med "den nye" og er klar til at spille med "den nye". Det kan f.eks. bare være de første tre træninger, indtil tingene begynder at køre af sig selv.

Det er altså bare lettere at forventningsafstemme gennem personlig kontakt - det være sig udad såvel som indad i klubben. 

Credits

Volleyball Danmark logo   

Volleypedia er udviklet, og drevet, af Volleyball Danmark, Bredde- og Udviklingsafdeling.

Gengivelse af materialet er kun tilladt, som uddrag, og med kreditering til Volleyball Danmark.

 

Medbestemmelse

Husk at vi meget gerne vil have ideer og input til indholdet i Volleypedia. Dermed kan alle være med til at bestemme udviklingen af opslagsværket.
Du kan læse mere på siden DELTAG I UDVIKLINGEN.

Ideer og kommentarer kan stiles til Niels Kliim