Vis-Forklar-Vis

En dygtig træner sagde engang "Don't tell me, show me". Spilleres forståelse af en bevægelse, øvelse eller aktion øges markant, hvis du følger denne træners råd. At se noget med ejne øjne giver en generel forståelse af det du som træner ønsker at kommunikere. Når du viser det og efterfølgende forklarer, hvad der er vigtigt og sætter ord på dette, har spillerne en langt større forståelse af hvad du mener. Mange gange kan det være en íde at slutte af med at vise øvelsen/bevægelsen igen, for at spillerne går derfra med billedet af hvad der skal ske.

Eksempel: Du ønsker at vise dine spillere hvordan en underhåndsserv laves. Du starter med at vise, hvordan en underhåndsserv ser ud. Hernæst forklarer du, at benene står forskudt, at vægten flyttes fra det bagerste til det foreste ben under bevægelsen og at bolden slås ud af hånden. Herefter slutter du af med at vise underhåndsserven endnu engang.

Credits

Volleyball Danmark logo   

Volleypedia er udviklet, og drevet, af Volleyball Danmark, Bredde- og Udviklingsafdeling.

Gengivelse af materialet er kun tilladt, som uddrag, og med kreditering til Volleyball Danmark.

 

Medbestemmelse

Husk at vi meget gerne vil have ideer og input til indholdet i Volleypedia. Dermed kan alle være med til at bestemme udviklingen af opslagsværket.
Du kan læse mere på siden DELTAG I UDVIKLINGEN.

Ideer og kommentarer kan stiles til Niels Kliim