Trænerhjælp

Som træner har man mange muligheder for at påvirke spillernes glæde ved at spille volleyball, holdets træningsmiljø og faktisk også spillernes personligheder. Trænerenss autoritet giver indflydelse på børn og unge, mens voksne udviser respekt. For at opnå autoritet og respekt fra spillerne kræver det, at træneren udfører sin rolle på den "rigtige" måde. Hvad der er rigtigt kan være meget personafhængigt og variere fra spiller til spiller. Træneren må derfor være i stand til at agere på forskellige måder overfor sin spillere, for at trænge ind hos alle. Dette skal dog ske uden at træneren går på kompromis med sine principper, da det er lige så vigtigt at trænere fremstår autentisk. I dette afsnit vil du kunne læse mere om hvordan træneren kan udfylde sin rolle samt få hjælp til at lave en god træning.

TRÆNERROLLEN

I dette afsnit kan du få hjælp til at udføre rollen som træner. Der skrives fx om den specielle rolle det er at være træner for et hold, hvilket ansvar der følger med og hvordan du skaber en kultur på holdet.

Træneren som kulturel lederTræneren som kulturel leder

Børn og unge har brug for faste rammer, hvor de ved, hvordan de skal agere. Kulturen i en klub og på et hold er hele tiden foranderlig og det er de involverede personer, der fastsætter den. 
Nogle personer har større indflydelse på kulturen en andre, og her er træneren en af dem med størst indflydelse på et hold. Trænerrollen medfører naturligt en autoritet overfor spillerne. Denne autoritet kan dog hurtigt forsvinde, hvis træneren ikke er opmærksom på, hvordan rollen udføres. Som træner er man en vigtig del af at fastsætte kulturen på holdet, gennem de ting man giver opmærksomhed, den adfærd man straffer, den adfærd man belønner og selvfølgelig den adfærd man selv udviser. Kulturen kommer til udtryk gennem nogle normer på holdet. En norm kommer til udtryk som noget, der er normalt at gøre, en slags accepteret adfærd og kan enten være bevidst eller ubevidst. Det kan fx være en norm at alle spillere har fyldt vandflaskerne inden træningen starter. 
Træneren må være bevidst om hvilken kultur man ønsker på sit hold, for aktivt at søge at skabe den.
De gode træningsmiljøer er dem, hvor alle føler sig værdifulde, der er plads til fejl og der er fokus på udvikling.
På figueren beskrives nogle generelle områder der for træneren er med til at skabe en kultur på et hold.

  Træneren som kulturel leder

- Opmærksomhed: Hvem og hvad giver træneren opmærksomhed?
- Belønning/straf: Hvad belønner/straffer træneren for? Belønning kan være ros, spilletid mm.- Egen adfærd: Gør træneren selv de ting, som denne vil have spillerne til? Har trænere fx fyldt vanddunken inden træningsstart? Udviser du engagement som træner, eller virker dutil hellere at ville være et andet sted? Hvis træneren skal opbygge dette miljø, bliver træneren nødt til at rose dem, der tørlave fejl, dem der kæmper for at udvikle sig, give opmærksomhed til alle, også dem der ikke er dygtige volleyballspillere endnu, og rose spilleren, der laver en fejl men med en teknisk korrekt udførelse.Hvis træneren råber af spilleren, der laver en fejl til træning, vil de andre spillere tænke at det er iorden at råbe afhinanden ved fejl og så bliver det med tiden en norm. 

Se videoen nedenfor som et eksempel på hvordan en kidskamp kan afvikles nemt og smertefrit ved den rette adfærd fra lederen: 

 Læg mærke til, hvordan hans adfærd får børnenes engagement til at være helt i top. Specielt dem, der ikke er på banen, er engageret og følger med, fordi lederen retter stor opmærksomhed mod dem og kræver deres fokus rettet på kampen, ved at få dem til at tælle med.HolddisciplinHolddisciplin

Træneren har et vigtigt ansvar i at sikre en sund disciplin på sit hold.
Som træner er man med til at skabe kulturen og normerne på et hold (læs mere i afsnittet ovenfor om "træneren som kulturel leder") og dette ansvar må man være bevidst om for at sikre den sunde holdisciplin. 
Det er nemmest for spillere at vide, hvilken adfærd, der er passende, hvis dette italesættes for alle. Derfor kan det være en god idé at lave er regelsæt for holdet. Jo ældre spillerne bliver, jo mere bør de involveres i udformningen af regelsættet.
Jo mere man kan involvere spillerne i udformningen af regelsættet, desto mere accepteret bliver det og dermed kan træneren også nemmere slå ned overfor brud på regelsættet.

Et regelsæt kan bestå af regler til træning, kamp og uden for træning og kan indeholde alt fra sporsspecifikke krav som "Vi kæmper for alle bolde" til mere menneskelige områder som "Vi respekterer og lytter til hinanden". Holdet bør samtidig aftale, hvilke konsekvenser brud på regelsættet bør have. Nogle giver økonomiske bøder, som i løbet af sæsonen bruges til sociale aktiviteter for holdet, mens andre bruger fx linjeløb, armbøjning osv. som straf. Overvej grundigt hvordan/om I vil sanktuere mod brud på regelsættet i forhold til graden af brud og alvorligheden af den givne regel, da det i sidste ende skal være sådan at spilleren ser retfærdighed mellem brud og straf og ikke bryder reglen i fremtiden. Dette kan nogle gange opnås ved at tage en snak med spilleren om hvilke konsekvenser det har for holdet, at spilleren bryder reglen.

Eksempler på emner til regelsæt
1. Alle er omklædte og klar til at starte træning 5 minutter inden start
2. Drikkedunken er fyldt inden træningsstart
3. Alle spillere går med i omklædningsrummet efter træning
4. Vi giver hinanden plads til at lave fejl til træning, for at blive bedre til kamp
5. Afbud til træning skal ske senest 4 timer inden træningsstart
6. Afbud til kamp skal ske senest 7 dage før kampen
7. Alle medbringer mad (frugt, bolle mm.) til at spise efter træning/kamp.


FeedbackFeedback

Feedback er et vigtigt reskab for at spillerne kan udvikle sig og en effektfuld måde at skabe og opretholde en ønsket træningskultur. Den gode træning indeholder feedback fra træneren til spilleren og fra spillerne til træneren. Feedback er et af det vigtigste redskaber i udviklingen af spillernes færdigheder.
Feedback er egentlig et svært træningsredskab at mestre, da det kan gøres på mange forskellige måder og du skal som træner altid give feedback på den mest hensigtsmæssige måde overfor netop den spiller, du giver feedback til. Alle spillere er forskellige og de tager ros/kritik på forskellige måder. Feedback sender et signal til spillerne om, at du ser dem og denne opmærksomhed motiverer de fleste spillere. Selvom feedbacken er konstruktiv viser det stadig at du anerkender spilleren, fordi du giver spilleren din opmærksomhed. Feedback skal dog gives på den rigtige måde, da det ellers kan have den modsatte effekt.
Generelt er følgende punkter dog værd at overveje:
1. Vær specifik: Forsøg at vær specifik i din feedback. Feedbackommentarer som "Det var flot, fordi du..." giver meget mere værdi til spilleren end "Det var flot". Feedback hvor spilleren ikke ved hvad der var godt/eller skidt er ikke med til at udvikle spillerens evner.
2. Giv alternativer til hvordan færdigheden også kan laves: Konstruktiv feedback er nødvendig for at spillerne kan udvikle sig, men det er ikke altid nok at forklare hvilken ting i færdigheden, spilleren kunne have gjort bedre. Ofte bliver man nødt til at komme med forslag til hvordan det kunne have været udført anderledes. Der er således forskel på at sige; "Du havde ikke strakte arme" og "Du havde ikke strakte arme i dit baggerslag denne gang. Næste gang skal du tidligere i position til bolden, så du kan have strakte arme".
3. Forklar frem for at vurdere: Hvis du som træner kun vurderer spillernes udførelse af en færdigheder, fx med "Det var godt" eller "Du står ikke rigtigt i forsvaret", bliver dine spillere aldrig rigtig klogere på hvad der forårsager vurderingen, altså hvorfor det var godt, eller hvor man skulle have stået. Vurderende feedback kan yderligere have den negative effekt at spilleren bliver demotiveret, fordi denne mangler fokuspunkter til at udvikle færdigheden.

Mange trænere giver feedback ud fra en tanke om at starte med ros, hernæst give konstruktiv feedback og til sidst slutte med ros. Det er i udgangspunktet en god huskeregel, men det er vigtigt at rosen er specifik. Spillerne kan hurtigt mærke, hvis træneren bare roser for at rose. Derfor skal du være lige så meget opmærksom på, hvad spillerne gør godt i en bevægelse og så fortælle dette til spilleren, specielt hvis du lige har givet konstruktiv feedback på netop den del af færdigheden.

Jo sværere en spiller har ved en færdighed, desto vigtigere er det at bruge denne model.
Vær opmærksom på at dine spillere ikke skal have for meget feedback, forstået på den måde at de maksimalt må have to fokuspunkter af gangen. Når du har givet feedback på to fokuspunkter, er det disse du skal give feedback på næste gang, så spillerne kan fornemme en progression i færdigheden - dette indeholder både positiv feedback og konstruktiv feedback der forklarer, er specifik og giver alternativer til udførelsen af færdigheden.

 

CoachingCoaching

Coaching er en metode, der kan bruges som et feedback redskab. Den grundlæggende idé i coaching er at stille spørgsmål, så spilleren selv finder svarene. Gennem de rigtige spørgsmål kan træneren stimulere en refleksion i spilleren, hvor spilleren bliver mere bevidst om hvorfor resultatet af færdigheden bliver som det gør. 
Eksempel: En spiller slår et smash i nettet
Træner: "Hvordan kan det være at bolden ryger i nettet?"
Spiller: "Måske slog jeg for stejlt"
Træner: "Hvad afgører hvor stejlt bolden flyver?"
Spiller: "Det gør det sted jeg rammer bolden. Altså hvis jeg rammer bolden for langt foran mig, så vil slaget være for stejlt"
Træner: "Hvor er det optimale sted at ramme bolden i et smash?"
Spiller: "Jamen, det er i strakt arm over skulderen"
Træner: "Okay, næste gang du skal smashe, hvad vil du så gøre?
Spiller: "Jeg vil sørge for at lave mit afsæt tæt på bolden, så jeg kan slå den i helt strakt arm over skulderen"

Som man kan se ud af samtalen, så kræver coaching at spillerne har en vis forståelse for udførelsen af en færdighed og at de er i stand til at reflektere over den. Derfor er coahing ikke anvendeligt i alle aldersgrupper, da de helt små ikke har udviklet refleksionsevnen endnu. Vi anbefaler at man langsomt begynder at bruge coahing i træningssammenhænge, når spillerne nærmer sig teenage årene.
Via coahing får spillerne en øget ejerskabsfølelse for deres egen udvikling og deres kropsbevidsthed øges også, da træneren tvinger spillerne til at være opmærksom på hvordan kroppen bevæges i en færdighed.

Den gode træning

I dette afsnit får du hjælp til den praktiske del af det at være træner. Hvad er en god træning? Hvordan bygges en god træning op? Hvordan designer man en god øvelse eller et godt spil og hvordan får man hele sæsonen til at hænge sammen i et større perspektiv?
Den gode træning er først og fremmest afhængig af hvem det er du skal træne. Der er forskel på at træne børn, unge eller voksne og forskel på om du skal træne motionsspillere eller ambitiøse konkurrencespillere. Det kan derfor være relevant for dig som træner at spørge spillerne om hvorfor de er der og hvad de kunne tænke sig at få ud af det. Dette kan gøres på forskellige måder, fx ved at spørge hele holdet åbent til sidst til den første træning i en sæson, eller ved at have små individulle samtaler med hver spiller. Via samtalerne med spillerne får du en bedre fornemmelse for hvad de hver især er motiveret af og hvad de kunne tænke sig at arbejde med. På denne måde får du et godt grundlag for at lave en god træning.

Nedenstående er nogle områder du som træner kan forholde dig til for at lave en god træning.

ÅrsplanÅrsplan

I starten af en sæson kan det være en god idé at lave en årsplan. En årsplan beskriver de overordnede emner til træning og hvor lang en periode disse emner trænes. Årsplanen kan også indeholde kampe, sociale arrangementer, ture osv.
Årsplanen er en hjælp til træneren, men kan også være et redskab som spillerne kan bruge til at forberede sig til træning. Årsplanen sætter de overordnede rammer, så det som træner bliver nemmere at sikre en progression i træningen, så spillernes udviklingsmuligheder er optimale.
Årsplanen bør tage udgangspunkt i de ønsker de førnævnte samtaler med holdet medfører, således at ønskerne bliver sat i et større perspektiv. Hernæst bør årsplanen også laves i forhold til hvilke kampe man betragter som vigtige. Langt de fleste bliver helt eller delvist motiveret af at vinde kampe og derfor skal årsplanen tage hensyn til hvornår holdet skal toppe. En årsplan er et dynamisk redskab, der kan ændre sig løbende i takt med at man bliver klogere på hvad holdet har behov for. Selvom den er dynamisk og hurtigt kan ændre sig, er det alligevel en god idé at lave den, da man så bliver bevidst om, hvilket område man ikke får trænet i den grad, man først havde regnet med, når man prioriterer at bruge mere tid på noget andet og derved bliver det nemmere at overskue sæsonen og de ting man skal igennem.

Vis-Forklar-VisVis-Forklar-Vis

En dygtig træner sagde engang "Don't tell me, show me". Spilleres forståelse af en bevægelse, øvelse eller aktion øges markant, hvis du følger denne træners råd. At se noget med ejne øjne giver en generel forståelse af det du som træner ønsker at kommunikere. Når du viser det og efterfølgende forklarer, hvad der er vigtigt og sætter ord på dette, har spillerne en langt større forståelse af hvad du mener. Mange gange kan det være en íde at slutte af med at vise øvelsen/bevægelsen igen, for at spillerne går derfra med billedet af hvad der skal ske.

Eksempel: Du ønsker at vise dine spillere hvordan en underhåndsserv laves. Du starter med at vise, hvordan en underhåndsserv ser ud. Hernæst forklarer du, at benene står forskudt, at vægten flyttes fra det bagerste til det foreste ben under bevægelsen og at bolden slås ud af hånden. Herefter slutter du af med at vise underhåndsserven endnu engang.

TræningsplanTræningsplan

En forberedt træner er altid en god start på at gennemføre en god træning. Som træner bør du have en plan med hvad træningen skal indeholde og hvad du ønsker at spillerne skal have lært, når træningen er færdig. Der er selvfølgelig forskel på hvor deltaljeret en plan man kan lave, i forhold til om man træner kids, ungdom eller senior. Træningsplanen er et af træneres bedste redskaber til at lave en god træning. I selve træningsituationen er man oftest optaget af at fascilitere øvelser og give feedback og dermed er tiden knap til at planlægge den næste øvelse. Derfor kan man planlægge træningen inden start med øvelsesbeskrivelser, formål med øvelsen og evt. ting man skal huske at spørge om eller sige i forklaringen af aktiviteten. 
Det vigtigste i en træningsplan er, at du ikke skal bruge energi på at planlægge den næste øvelse, så du kan være fuldt fokuseret på at give feedback til spillerne og være mentalt til stede under træningen. Detaljeringsgraden og opbyggelsen af træningsplanen skal være op til den enkelte træner og nedenstående kan du hente nogle eksempler på hvordan en træningsplan kan se ud. For nogle af de meget rutinerede trænere behøver planen ikke være nedskrevet, der kan det være nok med en tænkt plan. Som kidstræner er det ikke altid man ved, hvor mange børn der kommer til træning og så kan en meget detaljeret plan være svær at udføre, hvis der ikke er taget højde for, at antallet af spillere kan variere meget fra træning til træning.
De fleste trænere oplever at træningen sjældent går præcis som man havde planlagt, enten fordi der er et andet antal spillere end forventet, øvelserne fungerer anderledes end forventet osv., men planen frigiver alligevel noget energi, der gør det nemmere at overskue situationer, hvor noget ikke fungerer efter hensigten i praksis, fordi den giver ro i de andre dele af træningen.

Opbygning af træningen
Opbygningen af træningen er vigtig for hvordan den samlede oplevelse af træningen ender med at være. Isoleret set kan alle øvelser og spil på papiret være gode, men i den forkerte sammensætning kan de falde fra hinanden. Dette punkt afhænger meget af hvad spillerne kommer til træning for, da tidshorisonten af en teknisk øvelse ikke kan være for lang, hvis spillerne i bund og grund bare ønsker at få motion og hygge sig.
Det du som træner skal være opmærksom på, i forhold til opbygningen af træningen, er forholdet mellem mængden af isolerede, simple og lav-aktivitets øvelser vs mere komplekse øvelser/spil med flere aktioner, samt hvilket træningsfokus øvelsen indeholder. Det kan også oversættes til; hvor meget står spillerne stille og gentager en bevægelse vs hvor meget aktivitet og hvor mange forskellige aktioner er der i øvelsen.
Helt generelt kan det være en fordel at træningsplanen skifter i mellem disse typer af øvelser, således at en lav-aktivitets teknisk øvelse efterfølges af en højaktivitets øvelse. Det kan føles som lang tid at træne teknik i 30 minutter af gangen og hvis der ikke er variation, kan de færreste holde fokus igennem hele øvelsen.

Download eksempel på træningsplan af en skoleklasse i beachvolleyundervisning her.
På www.uvolley.dk kan du finde flere eksempler på lektionsplaner eller inspiration til øvelser i kids, teen og ungdomsvolley.SpilhjuletSpilhjulet

Spilhjulet er en hjælp til at lave øvelser og spil.
Det giver et overblik over hvilke parametre man kan skrue på, for at tilpasse et spil til nogle spillere eller måske designe en øvelse fra bunden.

spilhjuletI midten er den færdige aktivitet. Rundt om er de parametre man kan skrue på, for at ændre aktiviteten. Det er fx banens størrelse og form, antal spillere og restriktioner. Et spil vil ændre sig, så snart man ændrer på en af kategorierne uden for midtercirklen.
Det man som træner må være opmærksom på er, hvad man ønsker at få ud af den givne aktivitet.
I tilrettelæggelsen af et spil kan træneren derfor spørge sig selv, hvad formålet med spillet er. Er der fokus på et teknisk aspekt, eller skal spillernes fysiske formåen forbedres? Er det spilforståelsen eller deres evne til at takle modgang på banen, der skal trænes?
Når dette er gjort klart sammensættes spillet.   

Eksempel
Dit U14 hold har arbejdet med slagarm i løbet af træningen. Du vil gerne lave et spil, hvor de får mange muligheder for at bruge teknikken. Du vurderer, at de har brug for mange boldberøringen for at få teknikken ind under huden. Derfor skal de kun være tre spillere på banen. For at skabe mange situationer, hvor slagarmen kan trænes, vurderer du at banen skal være halv bredde af en normal og fordi du gerne vil have dem til at slå til bolden, samt gøre banen mere overskuelig at dække, fjerner du også de tre første meter, således at alle bolde foran 3-meter linjen er ude. Du vil gerne skabe klare sammenhænge til det rigtige 6-mands volleyball spil, så derfor bestemmer du at opstillingen er med en hæver fremme ved nettet og to mand bagved, så hævningen i de fleste tilfælde kommer oppe fra nettet. For at alle får trænet slagarmen siger du, at personen der spiller bolden over, skal bytte med hæveren. Nu har du angivet bane og spillere.
Du vil gerne have at fokus er på slagarmsteknikken, så derfor vælger du at spillet skal være uden spring, således at denne del af timingen ikke bliver en udfordring for udførelsen af slagteknikken. Yderligere bestemmer du, at der skal spilles tre gange, for at de får flest mulige slag. Du vil gerne spille med den bold, de spiller kamp med, så dette element er direkte overførbart til en kampsituation. Hvis bolden går i gulvet eller holdet ikke rører bolden tre gange, inden den passerer nettet, får modstanderholdet point. 
Du har nu angivet alle elementerne i spillet og dermed defineret den færdige aktivitet.

VideoanalyseVideoanalyse

Videoanalyse er et mere og mere brugt redskab i volleyball træningen. Det giver mulighed for at spillerne kan se sig selv og det er med til at facilitere udviklingen af et område i spillet. Det kan være svært at mærke præcis hvordan ens krop bevæger sig, eller huske en hele spilsituation og spillerens egen adfærd i sitautionen. Video gør det muligt at genopleve situationen og giver mere anvendelig feedback, fordi spilleren kan se det med egne øjne. Det er efterhånden blevet nemt at bruge i praksis, da det ikke krævet andet end en smartphone eller tablet.
De fleste smartphones kan optage i slowmotion og der findes mange apps, der tilbyder udvidede funktioner, til at få endnu mere ud af videomaterialet. Her kan blandt andet nævnes:

Ved at trykke på navnet, åbnes en introduktionsvideo til hvordan appen anvendes og hvordan funktioner udnyttes til fulde.


Credits

Volleyball Danmark logo   

Volleypedia er udviklet, og drevet, af Volleyball Danmark, Bredde- og Udviklingsafdeling.

Gengivelse af materialet er kun tilladt, som uddrag, og med kreditering til Volleyball Danmark.

 

Medbestemmelse

Husk at vi meget gerne vil have ideer og input til indholdet i Volleypedia. Dermed kan alle være med til at bestemme udviklingen af opslagsværket.
Du kan læse mere på siden DELTAG I UDVIKLINGEN.

Ideer og kommentarer kan stiles til Niels Kliim