Rekruttering af spillere

Rekruttering af nye spillere

Ingen medlemmer ingen klub! En volleyballklub er en foranderlig størrelse, og der vil altid være et naturligt flow ind og ud af klubben. Nogle gange går det den rigtige vej og vi bliver flere medlemmer, men desværre går det også den modsatte vej. Det store spørgsmål er hvordan vi, eller om vi kan, styre udviklingen, altså sikre os at vi har en ”sund” klub, med et stabilt eller stigende medlemstal.

Vi skal naturligvis gøre alt hvad vi kan for at beholde de medlemmer vi har nu, men det er ret sandsynligt at vi også er nød til at bruge energi på at finde nye medlemmer.

Nye medlemmer = ny energi!

Når vi skal ud og rekruttere nye spillere, skal vi som klub naturligvis se lidt på hvilken klub vi er og om vi vil mere af det samme, eller om vi vil prøve nye veje. Er vi en motionsklub med udelukkende seniorspillere, er vi en klub udelukkende med ungdom, osv. Uanset hvad det er man ”leder” efter, giver nye medlemmer ofte lidt mere arbejde, men heldigvis også ny energi! Erfaringen viser at klubber ofte oplever at får man noget nyt f.eks. oprettet et bedstevolleyhold, er der også mulighed for en række positive bieffekter. Ældre der ikke længere er på arbejdsmarkedet har ofte mere tid til f.eks. at gå ind i bestyrelsesarbejde, stå i bod til det næste ungdomsstævne, osv. Omvendt kan et nyt kidshold give energi i form af forældre der bliver trænere, m.m. Nye spillere uanset alder og evner er ”ringe i vandet”, nye muligheder for f.eks. sponsorer, trænere, bestyrelsesarbejde – så kom i gang!

Hvem er lettest at få fat på?Hvem er lettest at få fat på?

Børn og ældre er mest aktive - 9 ud af 10 børn mellem 7 og 12 dyrker regelmæssig motion. Derefter falder tidsforbruget med små peaks i alderen 16-19 år, 20-29 år og endelig 60-69 år. De mindst aktive er aldersgruppen 30-39 og 70+.

Børn er altså en gruppe der er meget aktive i forhold til at gå til sport m.m. i deres fritid. Men de er også en gruppe der kan være svære at holde på - mange børn prøver flere idrætsgrene inden de måske vælger "deres" idrætsgren. Derfor siger alt forskning at kvalitet i det de møder er en af de mest afgørende faktorer for at de bliver i en idrætsgren.

Hvis I som klub gerne vil have flere børn eller starte et ungdomshold op, er det naturligt at tage kontakt til den lokale skole og eller SFO. Skolestævner er et godt sted at starte. Det er dog relativt vigtigt at børnen til disse stævner bliver gjort opmærksomme på at der er en volleyballklub, træner og træningstid der står og venter på dem. Lav en lille folder og få meget gerne nogen fra klubben til at stille op til skolestævnet som ambasdør for klubben. For mange børn (og voksne) er det at skulle starte til noget nyt ikke altid så rart, hvis de ved hvem træneren er, ved noget om klubben og sporten, gør det uanset hvad lettere at tage beslutningen om at møde op.

Ligeledes kan det være en ide at blive en del af kommunens sommerferieprogram for børn og unge, lave små forløb i de lokale skoler, m.m. 

Ældre

En ide kan være at tage kontakt til ældresagen og senioridrætsforeninger i nærområdet og tilbyd at komme ud og vise Bedstevolley

Skolesamarbejde

Skolerne er en vigtig samarbejdespartner, når vi snakker rekruttering af spillere. Der kan være mange forskellige måder at samarbejde med skolerne på. Skolestævnerne er helt sikkert en af  de bedste måder at reklamere for Kids- og Teenvolley. Her har vi flere eksempler på, at der er kommet mange nye spillere til klubberne rundt omkring i Danmark.

Kidsvolley er efterhånden en naturlig integreret del af idrætsundervisningen i skolerne. Det der dog mangler i forhold til at fortælle eleverne, at kidsvolley rent faktisk er noget man kan gå til, er klubbens synlighed. Derfor er det en rigtig god ide at tilbyde et lille kidsvolleyforløb på den lokale skole. DEsuden kan det være en ide at være med til at arrangere et kidsvolleystævne og meget gerne møde op på dagen og vis klubben frem. På den måde kan I dels sørge for at der er kvalitet i den kidsvolleyundervisning derfinder sted og dels får eleverne et "ansigt" på klubben. Hav en folder med hvor eleverne bliver oplyst om sporten, klubben, trænigstider, trænere m.m. 

SkolestævnerSkolestævner

Skolestævner er en vigtig kilde for rekruttering. På landsplan er der omkring 35.000 børn, der hvert år stifter bekendtskab med vores sport gennem skolestævner, og det er en fantastisk mulighed for klubberne.

At arrangere et skolestævne

 • Kontakt en konsulent fra Volleyball Danmark. De vil hjælpe med mange ting i forhold til stævnet:
 1.  Lave indbydelse og lægge på skolevolley.dk
 2.  Tage mod tilmeldinger og kontakten til lærerene
 3.   Lave stævneplanen til dagen
 4.   Lave diplomer med klubbens kontakt info på
 5.   Sende alle materialer til stævneafviklingen til arrangør klubben
 • Find en dato og book hallen. Et skolestævne løber over 3½ time. Tidsrummet fra 9-12 er fint for skolerne. Du skal regne med at  være i hallen ca. 1 time før eleverne kommer og ca. ½ time til oprydning efter stævnet
 • Tag kontakt til de lokale skolens idræts kontaktlærer og spørg om de vil være med i et samarbjede omkring "den åbne skole"
 • Tilbyd de lokaler skoler et undervisnings forløb i et par idrætstimer inden skolestævnet. Se lektionsplaner for de forskellige årgange her
 • Send indbydelsen til skolestævnet direkte til skolen via mail til skolens idrætskontaktlærer
 • Bestil "goodiebags" hos jeres konsulent fra Volleyball Danmark. Goodiebags 3 kr. stk. indeholder - 1 stk Kidsvolleymagasin, 1 stk. diplom med klubbens info om træningstider m.m., 2 stk. postkort, 1 stk. armbånd. Se indhold af goodiebags herunder  

indhold goodiebags

 

Under stævnet

For at udnytte stævnet bedst er det vigtigt at klubben selv er til stede, og det er vigtigt at der er tid til, at tale med lærere og børn, så de kan mærke at der står en klub klar til, at tage imod hvis børnene får lyst til, at fortsætte med volleyball i den lokale klub.

 • Sørg for at være min. 2 frivillige til stede i hallen, så I har mulighed, for at gå rundt og snakke med eleverne. Tag klubtøjet på, så I er synlige
 • Vær med til at skabe en god stemning under hele stævnet
 • Tag billedere og evt. video klip som efterfølgende kan sendes til de deltagende skoler og lægges på Facebook
 • Inviter alle elever til 3 gange gratis træning efter skolestævnet. Lav evt. et lille "klippekort" med træningstider + kontaktoplysninger
 • Del fribilletter ud til næste hjemmekamp. Hele familien kan evt. inviteres

 

Efter stævnet

Når stævnet er slut er det vigtigt at vide at noget af klubbens vigtigste rekrutteringsarbejde starter, nemlig med at minde børnene om den sjove dag de har haft i hallen, og hvordan de kan fortsætte med at spille.

 • Inviter alle elever til "Åbent Hus Træning" evt. sammen med forældre
 • Tag på et kort besøg på skolen hvor du evt. kan hænge en lille plakat op med træningstider + kontaktoplysninger og aftale om I skal fortsætte samarbejdet med. f.eks. besøg i idrætstimerne
 • Tilbyd at I vil komme til et klassearrangement for både elever og  forældre
 • Send billeder til de deltagende lærere og spørg om de vil lægge dem på klassens intra. Vedhæft evt. et lille brev. I brevet kan du evt. skrive......

Her er en lille introvideo til hvordan et kidsstævne arrangeres.

 

Invitation fra volleyklub til skoleelever

 Invi

 Du kan downloade ovenstående invitation ved at klikke på den!


SkolebesøgSkolebesøg

Klubbens muligheder

 • Med i idrætsundervisningen i en periode: På vores hjemmeside kidsvolley.net kan I finde ideer til lektionsplanlægning for alle klassetrin. Med disse undervisningsplaner vil I nemt kunne gå direkte ind og undervise i idrætstimerne. Men husk altid at have idrætslærerene med i planlægningen, da det vil give det bedste samarbejde
 • Skolestævner: På skolevolley.dk kan I finde en færdig manual, der nemt guider jer igennem, hvordan I skal afvikle et Kids- eller Teenvolley skolestævne
 • Valgfag: På nogle skoler er der oprettet valgfag, hvor boldspil eller volleyball bliver udbudt. Her vil det være oplagt at komme og undervise i Teenvolley. På kidsvolley.net under skole og forening ligger der færdige lektionsplaner til Teen 1 + 2. I kan også finde ideer til øvelser på uvolley.dk
 • I frikvarterne: I kan finde ideer til volleylege og småspil i frikvarterne på kidsvolley.net under skole og forening- muligheder "Den Åbne Skole"
 • Skolernes Motionsdag: Lav et Kidsvolley event på skolen. Det kan være et skolestævne i hallen (ca. 160 elever) eller udendørs, hvor I kan låne udendørsbaner af Volleyball Danmark. Det kan også være småspil og lege i skolegården
 • Projektopgaven: I kan evt. tilbyde eleverne at komme på besøg i jeres forening. Her kan I snakke med dem om emner som - trænerrollen, foreningsorganisation, frivillighed, elite/bredde. Vi har lavet nogel spørgsmål til debat på kidsvolley.net under skole og forening - muligheder i "Den Åbne Skole"
 • Samarbejde med junioridrætsledere og Skolesport: På nogle skoler har man Skolesport hvor skolens store elever (junioridrætsledere) underviser de yngere elever. Her kan I tilbyde at stå for undervisningen sammen med junioridrætslederne. I kan også tilbyde junioridrætslederne at komme i praktik i jeres forening, hvor de kan være hjælpetrænere for klubbens kidsvolleyhold.
 • SFO eller Klub: Tag på besøg i skolens SFO eller klub med lege og småspil. Hvis I vil være ude, kan I låne et udendørsnet af Volleyball Danmark

 

Konkrete hjælpeværktøjer

Hvis I ønsker et samarbejde med skolerne er her et brev, som I kan bruge. Det er meningen, at I bare skal slette og rette i brevet så det passer med det, som I ønsker at tilbyde skolerne

brev om skolesamarbejde


På vores hjememside kan I finde meget mere om samarbejdet mellem skole og forening

foreninger i skolen


På skolevolley kan I finde alt omkring hvordan I laver en skoleturnering

skolevolley


På uvolley vil I kunne finde I kunne finde ideer til øvelser. Her ligger også lektionsplaner under- skolevolley

uvolleySynlighed

På verdensplan er volleyball en meget populær sport, fakstisk den næststørste sportsgren i verden! I Danmark er volleyball ikke helt så populært og der er sjældent tv-dækning af vores sport. Derfor ligger der et godt stykke arbejde i at synliggøre volleyball. 

Klubbens ansigt udadtil vil ofte være klubbens hjemmeside eller en facebookgruppe. Derfor er det vigtigt at disse er opdateret mht kontaktinfo m.m. 

En anden form for synlighed kan være klub t-shirts, der er en fin måde at fortælle omverdenen at der findes en volleyballklub i jeres by.

LokalområdetLokalområdet

Del flyers i nærområdet
Se eksempel på en flyer her
Gode steder at dele flyers ud:
 • skoler
 • fritidsklubber
 • lokale brugs/købmand
 • til alle beboer i området, find evt. frem til børnefamilierne

Hæng plakater op:


plakatGode steder at hænge plakater op:

 • skoler
 • på døren til hallen hvor I træner
 • Inde i hallen hvor I træner. (Der har skolerne måske idrætsundervisning)
 • I den lokale brugs/købmand
Vær synlig, hvis der afholdes beboerfest, gadefest, byfest, sportsfest og ander arrangementer i din forenings nærhed.
 • Lav en lille turnering til jeres sommerfest i byen eller på gaden. I kan låne havevolleysæt af Volleyball Danmark
 • Del en lille folder ud, hvor der står hvor og hvornår I træner


Hjemmesider og sociale medierHjemmesider og sociale medier

Hjemmeside:
 • Det er vigtigt, at hjemmesiden er opdateret
 • Der skal minimum stå noget om - træningstider, hvor I træner, tlf. nr. på en kontakperson, gerne flere hvis der er forskellige til kids, ungdom og senior

Hjemmesider

Tryk på ovenstående billede for mere info om hjemmesider

 

Facebook:
 • Opret jeres engen Facebookside, da det er en nem måde at komme i kontakt med medlemmerne på
 • Opret evt. en Facebookside til nogle af holdene. Her kan man aftale, hvem der kører til kamp, hvilke hold der tilmeldes til stævne m.m.


Familier med børn

De voksne der har små eller mellemstore børn, kan være meget svære at aktivere. Familiehold, altså hold hvor voksne og børn træner sammen, kan være en ide. Dette har man haft succes med i flere andre idrætsgrene.

Internt i klubben

Alle i klubben kan bidrage med stort og småt i forhold til indsatsen med at få flere spillere til klubben. Der kan nedsættes små ad.hoc grupper, man kan på de enkelte hold gøre en indsats og hver enkel spiller kan også være med til at gøre en forskel.

Hjælp hinandenHjælp hinanden

 • Aftal, at alle skal tage en klassekammerat, som ikke spiller volley, med til næste træning
 • Klubbens medlemmere inviterer en ven, et familiemedlem, en kæreste med til næste hjemmekamp
 • Lav en hyggeaften i klubben, hvor alle invitere en ven med. Start evt. med en lille turnering og derefter spisning
 • Vær med til at arrangere næste hyggeaften i din klassen, hvor du kan tilbyde, at stå for en lille kidsvolley turnering
 • Spørg din idrætslærer, om der er et kids- eller teenvolley skolestævne, som I kan deltage i


Credits

Volleyball Danmark logo   

Volleypedia er udviklet, og drevet, af Volleyball Danmark, Bredde- og Udviklingsafdeling.

Gengivelse af materialet er kun tilladt, som uddrag, og med kreditering til Volleyball Danmark.

 

Medbestemmelse

Husk at vi meget gerne vil have ideer og input til indholdet i Volleypedia. Dermed kan alle være med til at bestemme udviklingen af opslagsværket.
Du kan læse mere på siden DELTAG I UDVIKLINGEN.

Ideer og kommentarer kan stiles til Niels Kliim