Hvem er lettest at få fat på?

Børn og ældre er mest aktive - 9 ud af 10 børn mellem 7 og 12 dyrker regelmæssig motion. Derefter falder tidsforbruget med små peaks i alderen 16-19 år, 20-29 år og endelig 60-69 år. De mindst aktive er aldersgruppen 30-39 og 70+.

Børn er altså en gruppe der er meget aktive i forhold til at gå til sport m.m. i deres fritid. Men de er også en gruppe der kan være svære at holde på - mange børn prøver flere idrætsgrene inden de måske vælger "deres" idrætsgren. Derfor siger alt forskning at kvalitet i det de møder er en af de mest afgørende faktorer for at de bliver i en idrætsgren.

Hvis I som klub gerne vil have flere børn eller starte et ungdomshold op, er det naturligt at tage kontakt til den lokale skole og eller SFO. Skolestævner er et godt sted at starte. Det er dog relativt vigtigt at børnen til disse stævner bliver gjort opmærksomme på at der er en volleyballklub, træner og træningstid der står og venter på dem. Lav en lille folder og få meget gerne nogen fra klubben til at stille op til skolestævnet som ambasdør for klubben. For mange børn (og voksne) er det at skulle starte til noget nyt ikke altid så rart, hvis de ved hvem træneren er, ved noget om klubben og sporten, gør det uanset hvad lettere at tage beslutningen om at møde op.

Ligeledes kan det være en ide at blive en del af kommunens sommerferieprogram for børn og unge, lave små forløb i de lokale skoler, m.m. 

Ældre

En ide kan være at tage kontakt til ældresagen og senioridrætsforeninger i nærområdet og tilbyd at komme ud og vise Bedstevolley

Hjælp hinanden

 • Aftal, at alle skal tage en klassekammerat, som ikke spiller volley, med til næste træning
 • Klubbens medlemmere inviterer en ven, et familiemedlem, en kæreste med til næste hjemmekamp
 • Lav en hyggeaften i klubben, hvor alle invitere en ven med. Start evt. med en lille turnering og derefter spisning
 • Vær med til at arrangere næste hyggeaften i din klassen, hvor du kan tilbyde, at stå for en lille kidsvolley turnering
 • Spørg din idrætslærer, om der er et kids- eller teenvolley skolestævne, som I kan deltage i

Hjemmesider og sociale medier

Hjemmeside:
 • Det er vigtigt, at hjemmesiden er opdateret
 • Der skal minimum stå noget om - træningstider, hvor I træner, tlf. nr. på en kontakperson, gerne flere hvis der er forskellige til kids, ungdom og senior

Hjemmesider

Tryk på ovenstående billede for mere info om hjemmesider

 

Facebook:
 • Opret jeres engen Facebookside, da det er en nem måde at komme i kontakt med medlemmerne på
 • Opret evt. en Facebookside til nogle af holdene. Her kan man aftale, hvem der kører til kamp, hvilke hold der tilmeldes til stævne m.m.

Lokalområdet

Del flyers i nærområdet
Se eksempel på en flyer her
Gode steder at dele flyers ud:
 • skoler
 • fritidsklubber
 • lokale brugs/købmand
 • til alle beboer i området, find evt. frem til børnefamilierne

Hæng plakater op:


plakatGode steder at hænge plakater op:

 • skoler
 • på døren til hallen hvor I træner
 • Inde i hallen hvor I træner. (Der har skolerne måske idrætsundervisning)
 • I den lokale brugs/købmand
Vær synlig, hvis der afholdes beboerfest, gadefest, byfest, sportsfest og ander arrangementer i din forenings nærhed.
 • Lav en lille turnering til jeres sommerfest i byen eller på gaden. I kan låne havevolleysæt af Volleyball Danmark
 • Del en lille folder ud, hvor der står hvor og hvornår I træner

Skolebesøg

Klubbens muligheder

 • Med i idrætsundervisningen i en periode: På vores hjemmeside kidsvolley.net kan I finde ideer til lektionsplanlægning for alle klassetrin. Med disse undervisningsplaner vil I nemt kunne gå direkte ind og undervise i idrætstimerne. Men husk altid at have idrætslærerene med i planlægningen, da det vil give det bedste samarbejde
 • Skolestævner: På skolevolley.dk kan I finde en færdig manual, der nemt guider jer igennem, hvordan I skal afvikle et Kids- eller Teenvolley skolestævne
 • Valgfag: På nogle skoler er der oprettet valgfag, hvor boldspil eller volleyball bliver udbudt. Her vil det være oplagt at komme og undervise i Teenvolley. På kidsvolley.net under skole og forening ligger der færdige lektionsplaner til Teen 1 + 2. I kan også finde ideer til øvelser på uvolley.dk
 • I frikvarterne: I kan finde ideer til volleylege og småspil i frikvarterne på kidsvolley.net under skole og forening- muligheder "Den Åbne Skole"
 • Skolernes Motionsdag: Lav et Kidsvolley event på skolen. Det kan være et skolestævne i hallen (ca. 160 elever) eller udendørs, hvor I kan låne udendørsbaner af Volleyball Danmark. Det kan også være småspil og lege i skolegården
 • Projektopgaven: I kan evt. tilbyde eleverne at komme på besøg i jeres forening. Her kan I snakke med dem om emner som - trænerrollen, foreningsorganisation, frivillighed, elite/bredde. Vi har lavet nogel spørgsmål til debat på kidsvolley.net under skole og forening - muligheder i "Den Åbne Skole"
 • Samarbejde med junioridrætsledere og Skolesport: På nogle skoler har man Skolesport hvor skolens store elever (junioridrætsledere) underviser de yngere elever. Her kan I tilbyde at stå for undervisningen sammen med junioridrætslederne. I kan også tilbyde junioridrætslederne at komme i praktik i jeres forening, hvor de kan være hjælpetrænere for klubbens kidsvolleyhold.
 • SFO eller Klub: Tag på besøg i skolens SFO eller klub med lege og småspil. Hvis I vil være ude, kan I låne et udendørsnet af Volleyball Danmark

 

Konkrete hjælpeværktøjer

Hvis I ønsker et samarbejde med skolerne er her et brev, som I kan bruge. Det er meningen, at I bare skal slette og rette i brevet så det passer med det, som I ønsker at tilbyde skolerne

brev om skolesamarbejde


På vores hjememside kan I finde meget mere om samarbejdet mellem skole og forening

foreninger i skolen


På skolevolley kan I finde alt omkring hvordan I laver en skoleturnering

skolevolley


På uvolley vil I kunne finde I kunne finde ideer til øvelser. Her ligger også lektionsplaner under- skolevolley

uvolley

 • 1
 • 2

Credits

Volleyball Danmark logo   

Volleypedia er udviklet, og drevet, af Volleyball Danmark, Bredde- og Udviklingsafdeling.

Gengivelse af materialet er kun tilladt, som uddrag, og med kreditering til Volleyball Danmark.

 

Medbestemmelse

Husk at vi meget gerne vil have ideer og input til indholdet i Volleypedia. Dermed kan alle være med til at bestemme udviklingen af opslagsværket.
Du kan læse mere på siden DELTAG I UDVIKLINGEN.

Ideer og kommentarer kan stiles til Niels Kliim