Frivillige

Vores klubber er afhængige af frivillige. Frivillige er nerven til at få tingene til at spille sammen. Desværre hænger frivillige ikke på træerne, og derfor er der flere ting, der er vigtige at have sig for øje i klubbens arbejde med frivillige. 
Vi vil på denne side komme nærmere ind på forskellige muligheder for at rekruttere frivillige, tydliggøre hvad der kan gøres for at skabe rammer omkring den frivillige, som gør det lækkert at være en del af klubmiljøet. For det er faktisk det, som det handler om – at gøre det lækkert! Alt for tit tager vi for givet at alle dem, der træner hold, rydder op i boldrummet, laver tjanseliste, laver stævnelister, arrangerer sociale events, bestiller bolde/net og tusinde flere opgaver egentlig gør det, fordi de synes det er sjovt. Realiteten er bare at selve opgaven i sig selv ikke er nok, men at der skal anerkendelse, ros og opmærksomhed omkring den frivillige for at vedkomne fortsætter arbejdet. Dette er derfor en OPFORDRING – gør det lækkert for jeres frivillige at være i netop jeres klub. Så er det nemmere at rekruttere og fastholde frivillige.

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE

Uden frivillige, ingen klub – så enkelt kan det næsten udtrykkes. Frivillige er den største og vigtigste ressource. Derfor er fastholdelse og rekruttering af de frivillige en primær opgave for de fleste klubber. 
I følge DIF viser undersøgelser, at de idrætsforeninger, der arbejder systematisk med rekruttering og fastholdelse og har en plan for opgaver og udførelse, også har lettere ved at finde frivillige – og også fastholde dem. 

TRÆNERE

Trænerne er helt centrale for klubbens eksistens. Det er dem der tilrettelægger og gennemfører tusindevis af timer i hallen. Der findes et hav af forskellige typer af trænere. Det er forskelligt, hvad der motiverer den enkelte, men helt grundlæggende er det vigtigt for alle, at de føler sig set og hørt uanset ambitionsniveau, viden og faglighed.

Der er rigtig mange bolde i luften, som man skal jonglere med som træner. Vi har derfor forsøgt at give en række hjælpeværktøjer som kan forenkle nogle af de mange opgaver.

HOLDLEDERE

Holdledere kan være med til at aflast træneren. Ofte kommer træneren til at lave rigtig mange andre ting end blot det at stå i hallen og træne spillere. Disse mange andre opgaver kan sagtens uddeligeres til fx en holdleder, der tager sig af alt det praktiske OMKRING holdet. Det er en kæmpe aflastning for træneren og en mindre opgave end selve træningen for holdelederen.
Holdlederne får gennem sine opgaver en rigtig god indsigt i holdet og er med i samsapillet mellem spillerne og trænerne. Der skal naturligvis være en klar og tydlig forventningsafstemmning mellem træneren og holdelderen

BESTYRELSEN

Bestyrelsen er de usynlige bagmænd og dem som er med til at skabe rammerne for klubberne. Bestyrelsen er med til at sætte dagsordenen i klubben og er dem, som tegner foreningen udaftil. 

Aktivitetspulje

Forside Frivillige Aktivitetspulje Du har som frivillig eller forening mulighed for at søge en række midler eller puljer ved din kommune. Disse puljer eller midler støtter som oftest projekter, aktiviteter...

Read More

Årshjul

Forside Frivillige Årshjul Enhver idrætsforening eller klub løser et hav af forskellige opgaver, der tilsammen skal sikre den daglige drift samt indfrielse af nye mål. Dette indebærer en mængde rutiner...

Read More

Administrationsværktøjer

Forside Frivillige Administrationsværktøjer Holdsport Der findes efterhånden en del administrationsværktøjer, der forsøger at gøre livet med at drive en klub, lidt lettere. De tre mest udbredte er Conventus, Klubmodul og...

Read More

Hvad laver en holdleder

Forside Frivillige Hvad laver en holdleder Tilmelding til stævner Oprette stævner og aktiviteter i holdets kalender/på holdsport/på klubmodul/på excel ark  Sørge for at spillerne melder ind på stævner Organisering af...

Read More

Honorering af frivillige

Forside Frivillige Honorering af frivillige Som klub er det ikke sikkert at der er penge til, at aflønne trænere og frivillige med decideret løn, men mindre kan også gøre det,...

Read More

Værktøjer til, at hjælpe klubbens trænere

Forside Frivillige Værktøjer til, at hjælpe klubbens trænere Bestyrelsen kan for at imødekomme eventuelle samarbejdsvansklighederne med trænerne f.eks. udarbejde samarbejdsaftaler med trænerne i klubben. Samarbejdsaftalerne skal ikke ses som en kontrakt...

Read More

Fastholdelse af frivillige

Forside Frivillige Fastholdelse af frivillige De frivillige er det bærende element i langt de fleste klubber. Derfor skal de plejes! I fastholdelsen af de frivillige er det nemlig centralt, at...

Read More

Rekrutteringsaktiviteter

Forside Frivillige Rekrutteringsaktiviteter Konkrete aktiviteter Korte og præcise opgavebeskrivelse – actioncards SPØRG – forvent ikke at folk selv kommer Hvad får man ud af at være frivillig i din klub?...

Read More

Actioncards

Forside Frivillige Actioncards Action Cards er en måde, hvorpå man kort og præcist får defineret opgaver, der skal løses af frivillige. Når man laver Action cards er det centralt at...

Read More

Frivilligeansvarlig

Forside Frivillige Frivilligeansvarlig En frivilligeansvarlig er en person eller et team, der sætter frivillige på dagsordenen. Den frivilligeansvarlige skal ikke lave listen over, hvem der kører til kamp, men skal...

Read More