Hvordan kan holdledere være til hjælp?

 • Tilmelding til stævner
 • Oprette stævner og aktiviteter i holdets kalender/på holdsport/på klubmodul/på excel ark 
 • Sørge for at spillerne melder ind på stævner
 • Organisering af kørsel
 • Sociale events for holdet
 • Bindelede til bestyrelse fx i forbindelse med kontingentindkrævning

Hvordan kan klubben honorere sine trænere

 • Træningstøj
 • Kørepenge
 • Julekort
 • Kattetunger
 • Kaffekort til den lokale kaffebar
 • Luftmadras til overnatningsstævne
 • Gavekort til middag med fruen/manden derhjemme
 • Ipad
 • Biografbilletter
 • Uddannelse
 • Oplevelsesture 
 • etc

Rekrutteringsaktiviteter

Konkrete aktiviteter
 • Korte og præcise opgavebeskrivelse - actioncards
 • SPØRG - forvent ikke at folk selv kommer
 • Hvad får man ud af at være frivillig i din klub?
Arrangementer
 • Forældreaftener
 • Hyggemiddag for interesserede frivillige
PR - aktivteter
 • Brochure til uddeling
 • Brug lokalmedier til gode historier om frivillige i din klub
 • Bannere i klubben. "Vi har brug for dig!"

Actioncards

Action Cards er en måde, hvorpå man kort og præcist får defineret opgaver, der skal løses af frivillige. Når man laver Action cards er det centralt at man skære opgaverne ud i meget små og overskuelige dele. 
For at lave brugbare Action Cards kræver det i første omgang at klubben får defineret deres opgaver. En ide til processen kunne være, at man lave en temaaften hvor bestyrelse, spillere og forældre mødes. Her laver man brainstorm på alle opgaver. Herefter arbejder en mindre styregruppe med at få de forskellige opgaver beskrevet. Det tager lidt tid til at starte med, men er et værktøj som gør det nemmere at synliggøre og derved "sælge" opgaverne i klubben.

Det er opgaver som:
forældremøde action card2
 • Skolestævne afvikling
 • Forældremøder
 • Sparring til trænere
 • Kørsel
 • Stævne oversigt
 • Hjemmeside
 • Julefest
 • Afslutningsfest
 • Kurser
 • Børneattester
 • Søge haltider
 • Kontingenter

Frivilligeansvarlig

En frivilligeansvarlig er en person eller et team, der sætter frivillige på dagsordenen. Den frivilligeansvarlige skal ikke lave listen over, hvem der kører til kamp, men skal sikre, at en anden påtager sig opgaven som kørselskoordinator. Den frivilligeansvarlige skal heller ikke sørge for, at nye medlemmer bydes velkommen i klubben, men organisere at andre tager opgaven med at lave f.eks. en velkomstfolder og byder nye velkommen. 
En frivilligansvarlig kan sammenlignes med en HR-ansvarlig i erhvervslivet. Den frivilligansvarlige vil oftest være en udadvendt person, som er god til at kommunikere og som kan sætte ting i systemer. 

Opgaver der kan ligge under en frivilligansvarlig kunne være:

Skaber overblik

Den frivilligeansvarlige har et overblik over hvad der er behov for af frivillige i foreningen og får sammen med bestyrelsen defineret opgaver der skal løses af de frivillige. 

Finder frivillige 

Frivillige melder sjældent sig selv, men hvis klubben spørger dem, så siger de oftest ja. Det er derfor en forudsætning at potentielt frivillige føler sig godt modtaget samt føler sig som en del af klubben.

Organiserer opgaverne 

Det er lettere at fastholde de frivillige, hvis klubben er organiseret og der er styr på tingene. Der skal være styr på hvem der gør hvad og opgaverne skal være klare og veldefinerede, så man ikke er i tvivl om, hvem der har ansvaret for hvilke opgaver. 
Den frivilligeansvarlige kan derfor have det overordnede ansvar for at uddelegere små og store opgaver, så hverdagen i klubben glider glat og de frivillige ikke løber ind i irriterende problemer, som gør det surt at være frivillig. 

Anerkender de frivillige 

Den frivilligeansvarliges vigtigste opgave er løbende at sørge for at motivere de frivillige, få fulgt op på de frivilliges opgaver samt anerkende dem for deres indsats. 
Anerkendelse for sin indsats er afgørende for at de frivillige fortsat vil bidrage med deres indsats. Ved at skabe synlighed og åbenhed om klubbens aktiveter og drift er det lettere at skabe engagement.

Gør de frivillige endnu bedre 

En måde at anerkende og fastholde frivillige er ved f.eks. at tilbyde dem uddannelse og kurser. De frivillige skal måske opfordres til kurser og uddannelse og have konkrete forslag til, hvor de kan dygtiggøre sig. Det er et tilbud om personlig udvikling og dermed et signal om "vi tror på dig og satser på, at du vil lægge dine kræfter i vores klub, hvorfor vi også gerne vil investere i netop i dig". 

DIF anbefaler at alle foreninger eller klubber
har en frivilligeansvarlig.
Læs mere og få inspiration i deres folder
"Pas godt på de frivillige: Få en frivillig-ansvarlig"

Skærmbillede 2017 02 28 13.23.18

 

 

Credits

Volleyball Danmark logo   

Volleypedia er udviklet, og drevet, af Volleyball Danmark, Bredde- og Udviklingsafdeling.

Gengivelse af materialet er kun tilladt, som uddrag, og med kreditering til Volleyball Danmark.

 

Medbestemmelse

Husk at vi meget gerne vil have ideer og input til indholdet i Volleypedia. Dermed kan alle være med til at bestemme udviklingen af opslagsværket.
Du kan læse mere på siden DELTAG I UDVIKLINGEN.

Ideer og kommentarer kan stiles til Niels Kliim