Ansøgning til aktivitetspulje

Du har som frivillig eller forening mulighed for at søge en række midler eller puljer ved din kommune. Disse puljer eller midler støtter som oftest projekter, aktiviteter og arrangementer, der understøtter, udvikler eller fastholder det frivillige arbejde.

Der lægges som oftest vægt på, at inititiverne er nyskabende på en eller flere parametre, samt at de etablerede frivillige/foreninger indgår som aktive partnere. Der ydes ikke tilskud til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder religionsfrihed, ytringsfrihed, forbud mod diskrimination, foreningsfrihed og forsamlingsfrihed. 
Så når du udfylder en ansøgning så gennentænk:

  • Målgruppen
  • Aktiviteten
  • Partnerskaber 

For alle ansøgninger gælder desuden disse gode råd, at 

  • Der skal være en delvis egenfinansiering
  • Der er et vejledende ansøgningsbeløb på minimum 50.000 kr.
  • Der er en ansøgningsfrist der skal overholdes
  • Der skal afleveres en konkret tidsplan for projektet.

 

Eksempel på ansøgning til aktivitetspulje for foreningsløse 

 

Credits

Volleyball Danmark logo   

Volleypedia er udviklet, og drevet, af Volleyball Danmark, Bredde- og Udviklingsafdeling.

Gengivelse af materialet er kun tilladt, som uddrag, og med kreditering til Volleyball Danmark.

 

Medbestemmelse

Husk at vi meget gerne vil have ideer og input til indholdet i Volleypedia. Dermed kan alle være med til at bestemme udviklingen af opslagsværket.
Du kan læse mere på siden DELTAG I UDVIKLINGEN.

Ideer og kommentarer kan stiles til Niels Kliim