Actioncards

Action Cards er en måde, hvorpå man kort og præcist får defineret opgaver, der skal løses af frivillige. Når man laver Action cards er det centralt at man skære opgaverne ud i meget små og overskuelige dele. 
For at lave brugbare Action Cards kræver det i første omgang at klubben får defineret deres opgaver. En ide til processen kunne være, at man lave en temaaften hvor bestyrelse, spillere og forældre mødes. Her laver man brainstorm på alle opgaver. Herefter arbejder en mindre styregruppe med at få de forskellige opgaver beskrevet. Det tager lidt tid til at starte med, men er et værktøj som gør det nemmere at synliggøre og derved "sælge" opgaverne i klubben.

Det er opgaver som:
forældremøde action card2
 • Skolestævne afvikling
 • Forældremøder
 • Sparring til trænere
 • Kørsel
 • Stævne oversigt
 • Hjemmeside
 • Julefest
 • Afslutningsfest
 • Kurser
 • Børneattester
 • Søge haltider
 • Kontingenter

Credits

Volleyball Danmark logo   

Volleypedia er udviklet, og drevet, af Volleyball Danmark, Bredde- og Udviklingsafdeling.

Gengivelse af materialet er kun tilladt, som uddrag, og med kreditering til Volleyball Danmark.

 

Medbestemmelse

Husk at vi meget gerne vil have ideer og input til indholdet i Volleypedia. Dermed kan alle være med til at bestemme udviklingen af opslagsværket.
Du kan læse mere på siden DELTAG I UDVIKLINGEN.

Ideer og kommentarer kan stiles til Niels Kliim