Camps

Lav en camp for klubbens spillere over en weekend. På campen skal der spilles/trænes en masse volley, men også opgaver som at lave mad og underholdning og små konkurrencer kan være på programmet.
  • Lad trænerne finder et tidspunkt hvor alle kan være med. Det kan være med eller uden overnating.
  • Der laves en indbydelse til alle spillere i klubben
  • Forældre inddrages til at bage kage, evt. lave mad m.m.
  • Der udarbejdes en træningsplan
Lav en camp der er åben for alle. Gå evt. sammen med trænere fra andre klubber, så I sammen står for planlægningen
  • Lav en indbydelse og spørg Volleyball Danmark og de vil læggen den på udviklings-siden (kalenderen)
  • Se eksenpel på en indbydelse her
  • Her et program 
program camp 2 dage

Credits

Volleyball Danmark logo   

Volleypedia er udviklet, og drevet, af Volleyball Danmark, Bredde- og Udviklingsafdeling.

Gengivelse af materialet er kun tilladt, som uddrag, og med kreditering til Volleyball Danmark.

 

Medbestemmelse

Husk at vi meget gerne vil have ideer og input til indholdet i Volleypedia. Dermed kan alle være med til at bestemme udviklingen af opslagsværket.
Du kan læse mere på siden DELTAG I UDVIKLINGEN.

Ideer og kommentarer kan stiles til Niels Kliim