Links

Her har vi samlet nogle links med ideer og gode råd til klubber, spillere og ledere der gerne vil have lidt inspiration i forhold til emnet fastholdelse af spillere og generel klubudvikling.

Medlemssucces

Nye for

Træn

Kodeks

Hvis vi vil beholde de medlemmer vi har i klubben, er det rigtig vigtigt at vi er enige om hvordan vi vil behandle hinanden.

Lav et KODEKS for hvordan vi taler sammen og behandler hinanden! Husk at de som leder, forældre, medspiller og træner skal gå foran som det gode forbillede. Det er i orden at være kontant MEN første og fremmest skal man være menneskelig. Opsæt KODEKS for god opførsel. MEN HUSK - et kodeks skal være mere end et stykke papir som betyrelsen har vedtaget, det største stykke arbejde ligger i at få det omdannet til virkelighed og en naturlig del af klubbens hverdag!!

Opsæt KODEKS for hvordan vi behandler nye spillere og spillere der kæmper lidt med sig selv eller tekniske/taktiske dele af spillet. Det er ALLES ansvar at være med til at gøre de nye gode og føle sig velkomne! Vi har alle været nye og knap så dygtige en gang!!!

Volley 26

 

10 bud BO

Fastholdelse af børn og unge i Volleyball

Børn og unge er en gruppe der har mange muligheder, derfor er det en god ide at se på hvordan vi kan knytte dem tæt til klubben;

Få forældrene med på ”projektet”! Få dem med på hvad det er for en klub, hold, sportsgren deres børn har valgt – stil gerne krav. Brug de forældre der alligevel er i hallen. Lad dem trille bolde, tælle point, rydde op i boldrummet, hente vand, pumpe bolde, m.m. Husk på jo mere du kan få forældrene involveret i klubben, des mere opbakning har børn og unge i forhold til deres sport.

Kvalitet og engagement i træning. Der er slet ingen tvivl om at hvis unge møder et miljø hvor de har mulighed for at udvikle sig og trænere der er engagerede, så er der en god chance for at beholde dem i sporten. Trænerne behøver ikke at være dygtige volleyballspillere selv, viser de engagement og er ærlige omkring deres måske manglende volleyviden, er der intet i vejen for at de kan skabe rigtig gode rammer for spillerne.

Der er få idrætter hvor drenge og piger kan træne sammen, både som børn, unge og voksne. Det kan helt sikkert give god mening at lave træninger/hold hvor piger og drenge kan få lov at være og træne sammen. 

Fakta:

I alle sportsgrene er der et frafald i ungdomsårene – faktisk er der i snit 25 % af aktive unge der falder fra i løbet af teenageårene.

Hvorfor?

Klubformænd:

• Fordi de er pressede på tid pga. af stigende lektiemængde, erhvervsarbejde, fester m.v.

• Fordi faciliteterne er for dårlige

• Fordi de er blevet ”trætte af aktiviteten”

Udøverne:

• Manglende progression i træningen

• Fællesskabet smuldrede

• Tidspres pga. af lektier i overgangen til ungdomsuddannelse...

Der er m.a.o. forskel på hvad ”vi” tror, er grunden til de unge stopper og på de grunde som de unge selv kommer med!Links:

Træn

10 budGode råd

At de bliver set som hele mennesker – der er andet end volleyball i verdenen! Tal til hinanden og vær interesseret i hvem du spiller med eller træner. Nysgerrighed er en god medicin mod frafald. At spørge ind til hvordan udøverne har det uden for banen, har mange positive effekter. Husk at spillerne også har et liv uden for hallen. Husk at skole, gymnasiet og uddannelse altid går forud for sporten – så hjælp spillerne med at planlægge deres tid.

Klubben og trænerene sørger for at rammerne omkring træning, omklædning, kamp, transport, sociale arrangementer m.m. er sådan at alle føler sig velkomne – alle er vigtige!

Ærlige trænere og ledere – du behøver ikke at være verdens bedste volleyballtræner, det er derimod vigtigt at du er ærlig og tør indrømme dine fejl/mangler. Brug dem på holdet/ i klubben der er resursestærke, udnyt hinandens styrker og giv hinanden forskellige roller på holdet!

Vær opmærksom at spillerne på et hold kan have forskellige grunde til at gå til volleyball – forventningsafstemning! Hold et møde og få kortlagt hvad de enkelte spillere har af behov og resurser. Lav fælles målsætning for holdet – hvad vil vi sammen og hvordan kommer vi derhen? Når der er forventningsafstemt er det i orden at stille krav til at aftaler overholdes.

Er I få i klubben/på holdet/årgangen så forsøg at finde samarbejdspartnere. Find andre hvor det giver mening at lave samtræning/holdfællesskab/fælles arrangementer, m.m.

Skab rammer hvor der er plads til forskellighed. Nogle vil gerne træne 4 x ugen, andre prioritere anderledes og kan kun komme 1 x ugen. Hvis vi vil have at mange skal spille volleyball – begynder det lige her! Lav sammen nogle rammer for hvad er ok på holdet! Men husk at disse regler jo kan betyde at nogen stopper, med mindre der er taget hensyn til alle.

Progression – alle der går volleyball har et ønske om at blive bedre (i større eller mindre grad naturligvis) det er derfor meget vigtigt at skabe et rum hvor der er fokus på udvikling. Lær spillerne at gøre sig umage! Sved på panden er super vigtigt og giver for det meste glade spillere, men prioriter også tidspunkter i træningen hvor der er fokus på fordybelse. Giv spillerne små opgaver hvor de selv skal ”på banen” i forhold til at finde løsninger på taktik og teknik. Skills - det er fedt at KUNNE noget!

Husk vi alle lærer forskelligt, der er mange veje til målet – derfor skal træningen også gerne være varieret. Husk på at leg ofte er en god vej! Husk på at konkurrence motiverer mange, men at det også kan flytte fokus!

Traditioner – skab dem! Børn og unge er ligesom os andre, de er glade for traditioner! Det kan både være til træningerne i form af holdøvelser (dem som holdet elsker) kamp/trænings-råb/sange m.m. Det kan være årlige træningsweekender med overnatninger / fastelavenstræninger udklædt m.m. I det hele taget kan aktiviteter ”ud af huset” dvs. aktiviteter der lidt anderledes end den normale træning, kan have positiv effekt for spillere, trænere og ledere. Mixturnering, tur til elitevent, fællesspisning, m.m.

Skab et miljø hvor det er ok at fejle – som træner gå foran og stå ved dine fejl. Fejl er en naturlig del af processen i at prøve nyt og blive bedre.

Verden ændrer sig, men gælder det også vores sport? ”Forandring fryder” vær ikke bange for at gå nye veje. Tænk kreativt og udnyt omgivelserne – kan vi bruge trapperne, omklædnings- og boldrummet, p-pladsen m.m. Udnyt hinandens resurser – måske er der en af spillerne, en forælder eller andet der har en spidskompetence der vil kunnevære sjov eller spændende at prøve.

Camps

Lav en camp for klubbens spillere over en weekend. På campen skal der spilles/trænes en masse volley, men også opgaver som at lave mad og underholdning og små konkurrencer kan være på programmet.
  • Lad trænerne finder et tidspunkt hvor alle kan være med. Det kan være med eller uden overnating.
  • Der laves en indbydelse til alle spillere i klubben
  • Forældre inddrages til at bage kage, evt. lave mad m.m.
  • Der udarbejdes en træningsplan
Lav en camp der er åben for alle. Gå evt. sammen med trænere fra andre klubber, så I sammen står for planlægningen
  • Lav en indbydelse og spørg Volleyball Danmark og de vil læggen den på udviklings-siden (kalenderen)
  • Se eksenpel på en indbydelse her
  • Her et program 
program camp 2 dage
  • 1
  • 2

Credits

Volleyball Danmark logo   

Volleypedia er udviklet, og drevet, af Volleyball Danmark, Bredde- og Udviklingsafdeling.

Gengivelse af materialet er kun tilladt, som uddrag, og med kreditering til Volleyball Danmark.

 

Medbestemmelse

Husk at vi meget gerne vil have ideer og input til indholdet i Volleypedia. Dermed kan alle være med til at bestemme udviklingen af opslagsværket.
Du kan læse mere på siden DELTAG I UDVIKLINGEN.

Ideer og kommentarer kan stiles til Niels Kliim