• Frivillige - fundamentet i klubben

  Frivillige - fundamentet i klubben

  De frivillige hænger ikke på træerne, men der er rigtigt mange, der gerne vil give
  en hånd med. Den største fejl er at tage de frivillige for givet, så her giver vi nogen
  bud på hvordan man kan gøre det attraktivt at være frivillig i netop jeres klub.

  Læs mere

 • En ordentlig velkomst er starten på et langt bekendtskab

  En ordentlig velkomst er starten på et langt bekendtskab

  Vi er overbeviste om at en af de bedste måder til, at få nye spillere til at blive
  i klubben, er en varm og personlig velkomst, hvor den enkelte føler sig værdsat.
  Det handler om nær kontakt, hvor klubben sørger for at nye kommer godt på plads.

  Læs mere

 • Fastholdelse af spillere

  Fastholdelse af spillere

  Det er ualmindeligt meget lettere at fastholde de spillere man har i klubben frem for
  til stadighed at skulle ud og rekruttere nye. Men de unge bliver ikke i sporten bare
  fordi træneren ønsker det. Der er mange faktorer, der kan fastholde spillere i klubben.

  Læs mere

 • Rekruttering af spillere

  Rekruttering af spillere

  Der er vidst ikke mange klubber, som ikke har et ønske om, at rekruttere nye spillere
  til klubben. Det er ikke alle steder spillerne kommer af sig selv, og så skal der arbejdes
  for det. Vi giver tips og ideer til hvordan I kan få succes med rekrutteringen.

  Læs mere

Bliv Klogere



Volleypedia er et opslagsværk, hvor du kan finde løsninger på mange af de udfordringer ledere og trænere står med i det daglige arbejde i klubben. Se om ikke der også er et par tips du kan bruge

Fortæl Andre



Jo flere der benytter og deltager aktivt i udviklingen af Volleypedia jo bedre bliver det. Mange tips og ideer kommer fra brugerne. Så udbred gerne kendskabet til Volleypedia

Deltag i Udviklingen



Volleypedia er vores alle sammens opslagsværk, under stadig udvikling, og vi vil gerne invitere alle, der har interesse med til at have indflydelse på hvilken vej udviklingen skal gå

Læs mere

Fastholdelse af spillere

Fastholdelse af spillere

Hvorfor bliver nogle spillere ved med, at træne, komme til kamp, være frivillig til klub arrangementer mm. mens andre skal hives i gang og altid "tvinges" til at give en hånd med. Ofte melder disse spillere ikke afbud og kommer for sent. Hvad gør man som træner når spillere begynder at sive ud af holdet, klubben og fællesskabet? Når man snakker om rekruttering og fastholdelse af spillere, må man starte med at gøre sig klart hvad man mener med hhv. Rekruttering og med fastholdelse. Rekrutteringen er indlemmelsen af nye ressourcer i holdets, klubbens og foreningens arbejde. Det kan være i alle lag af organisationen der rekrutteres til, bestyrelse, trænere, holdledere, spillere og frivillige til tjanser osv.

Læs mere

Rekruttering af spillere

Rekruttering af spillere

Hvad kan vi gøre for at rekruttere flere spillere til klubben? Det er vigtigt at klubberne, løbende tænker over hvordan man rekrutterer spillere til klubben. Der kan være stor udskifning af spillere i en klub, og især aldersgruppen omkring 9. klasse, efterskole og gymnasiet er der mange, der falder fra. Derfor vil det altid være en fordel, at have en stor gruppe af kids- og teenspillere, så man ikke er så sårbar, når der skal til at spilles ungdomsvolley med 6 spillere på banen. Her vil I kunne finde forskellige bud på, hvordan I kan rekruttere spillere. Det kan f.eks være via skolesamarbejde, ved at være synlig i lokal området, gennem jere hjememsider m.m

Læs mere

Frivillige - fundamentet i klubben

Frivillige - fundamentet i klubben

Vores klubber er afhængige af frivillige. Frivillige er nerven til at få tingene til at spille sammen. Desværre hænger frivillige ikke på træerne, og derfor er der flere ting, der er vigtige at have sig for øje i klubbens arbejde med frivillige. Vi vil på denne side komme nærmere ind på forskellige muligheder for at rekrutterer frivillige, tydliggøre hvad der kan gøres for at skabe rammer omkring den frivillige, som gør det lækkert at være en del af klubmiljøet. For det er faktisk det, som det handler om - at gøre det lækkert! Alt for tit tager vi de frivillige for givet

Læs mere

En god velkomst

En god velkomst

Vi kender alle sammen fornemmelsen af, at føle sig lidt alene. Det der med at dukke op et nyt sted, man ikke rigtigt kender, hvor der er andre mennesker, der kender hinanden, som ikke decideret holder en udenfor, men som heller ikke gør sig anstrengelse for at byde en fremmede velkommen indenfor. Omvendt så kender vi nok også alle sammen den dejlige fornemmelse, hvor nogen kommer os i møde, giver en varm hånd til modtagelse, så vi føler at andre virkeligt gerne vil være sammen os.

Læs mere

Søg

Credits

Volleyball Danmark logo   

Volleypedia er udviklet, og drevet, af Volleyball Danmark, Bredde- og Udviklingsafdeling.

Gengivelse af materialet er kun tilladt, som uddrag, og med kreditering til Volleyball Danmark.

 

Medbestemmelse

Husk at vi meget gerne vil have ideer og input til indholdet i Volleypedia. Dermed kan alle være med til at bestemme udviklingen af opslagsværket.
Du kan læse mere på siden DELTAG I UDVIKLINGEN.

Ideer og kommentarer kan stiles til Niels Kliim